Parafia NMP Nieustającej Pomocy

                     Biskupice Wlkp.

Dzień 32/33: Piątek, 21.06.2019.

 

 

 

RANO:

 

Myśl na dzisiaj: Naukę św. Maksymiliana Marii Kolbego na temat zawierzenia Maryi dobrze oddają słowa: tajemnica, rycerstwo i miłość.

 

Anioł Pański…

 

 

Modlitwa rekolekcyjna: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Amen.

 

 

W CZASIE DOGODNYM:

 

Św. Maksymilian Maria Kolbe - Tajemnica, Rycerstwo, Miłość

 

Modlitwa do Ducha Świętego

 

Dziesiątka różańca: Tajemnica Nawiedzenie św. Elżbiety.

 

Tajemnica

Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie? Święty Maksymilian Maria przekazuje nam klucz do tej tajemnicy: Duch Święty jest niestworzonym Niepokalanym Poczęciem, a Maryja jest stworzonym Niepokalanym Poczęciem. Jest doskonale zjednoczona z Duchem Świętym, ponieważ została poczęta bez grzechu, nigdy nie zgrzeszyła i zawsze doskonale wypełnia wolę Boga. Pozwala Duchowi Świętemu, by Ją osłaniał i posługiwał się Nią, by przynosiła owoce.

Duch Święty upodobał sobie działanie w Maryi i przez Maryję. Aby zbawić cały swój lud stworzony na obraz Boga, najpierw dokonał wcielenia Syna Bożego w Jej łonie, a po Jej wniebowzięciu posługuje się Nią dla stworzenia obrazu Syna Bożego we wszystkich ochrzczonych.

I chociaż ojciec Kolbe daje nam klucz do tajemnicy, to jednak nie odsłania Jej przed nami w pełni, raczej zaprasza nas do jeszcze głębszego rozważania więzi pomiędzy Maryją a Duchem Świętym.

 

Rycerstwo

Imię Maksymilian oznacza: „największy”. Święty ojciec Kolbe otrzymał to imię, ponieważ jego przełożeni spostrzegli jego ogromne wrodzone talenty i duchowe dary, a on zaakceptował to imię, gdyż wyrażało pragnienie jego „serca serc”. Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie”. (Św. Maksymilian Maria Kolbe, 1170. Maryja Niepokalana, w: św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 2, dz. cyt., s. 662.)

Ojciec Kolbe uznał, że najpełniejszym sposobem oddania chwały Bogu jest zjednoczenie się ze stworzeniem, które sławi Boga w sposób najdoskonalszy - z Maryją Niepokalaną. Nieprzypadkowo przyjął po złożeniu ślubów wieczystych drugie imię: Maria. Rozumiał też, że nie można oddawać Bogu największej chwały w pojedynkę, lecz posiadając całą armię ludzi, którzy oddają Bogu największą chwałę. Chciał, żeby to Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae) ostatecznie przywiodło cały świat do oddania Bogu największej chwały przez Maryję, i to tak szybko, jak to tylko możliwe.

I chociaż celem programu ojca Kolbego było nawrócenie całego świata, podkreślał, że należy rozpocząć od samego siebie. Przede wszystkim trzeba całkowicie, na własność, oddać się Niepokalanej i trwać w jedności z Nią. Żyjąc tak, inspirujemy innych, by oddali się Jej i żyli w całkowitej zależności od Niej, tak by mogła ich użyć jako uświęcone narzędzia w prowadzeniu całego świata do Miłosiernego Serca Jezusa.

 

Miłość

Maksymilian Maria Kolbe był zjednoczony z Maryją przez miłość. My także powinniśmy kochać Niepokalaną. Jak? Polegając na Jej potężnym wstawiennictwie, doświadczając Jej czułej opieki. Mówiąc do Niej z głębi naszych serc, pozwalając, by nas prowadziła, uciekając się do Niej i zawierzając Jej całkowicie. Przypomnijmy jego słowa: „Najdroższe Dzieci, jakbym pragnął powiedzieć Wam, powtarzać Wam, jak dobra jest Niepokalana, by na zawsze odsunąć z serduszek Waszych smutek, upadek ducha lub zniechęcenie. - Jedno „Maryja” wypowiedziane, cho

by z duszy pogrążonej w ciemnościach, oschłościach, a nawet nieszczęściu grzechowym, jakież echo wywołuje w Jej Sercu tak bardzo nas kochającym. I im ta dusza jest nieszczęśliwsza, pogrążona w winach, tym bardziej troskliwą opieką otacza ją ta Ucieczka biednych nas grzeszników”.

Kiedy doświadczamy czułej opieki Maryi, zakochamy się w Niej jeszcze bardziej. Rozmawiajmy z Nią, pytajmy Ją! Co jednak jeśli pomimo licznych znaków Jej miłości i troski wciąż nie odczuwamy miłości do Niepokalanej lub Jej miłości do nas? Kolbe wyjaśnia: „I nie trapcie się nigdy, że nie czujecie tej miłości. Jeżeli chcecie kocha

, to już pewny znak, że kochacie, a chodzi tylko o miłość woli. Zewnętrzne uczucie jest też owocem łaski, ale nie zawsze idzie zaraz za wolą. Czasem przyjdzie Wam, Drodzy moi, myśl żałosna jakby tęsknota, prośba, skarga… „czy też Niepokalana mnie jeszcze kocha”. - Dzieci Najukochańsze! Mówię Wam wszystkim i każdemu z osobna w Jej imieniu. Zważcie w Jej Imieniu. Ona każdego z Was kocha, bardzo kocha i miłuje w każdej chwili bez żadnego wyjątku. - To Wam, Najdroższe Dzieci, powtarzam w Jej imieniu.

 

 

 

Modlitwa dnia: Przeżyj ten dzień, rozważając nauczanie św. Maksymiliana, które podsumowaliśmy trzema słowami: tajemnica, rycerstwo i miłość.

 

NA ZAKOŃCZENIE DNIA:

 

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

 

Modlitwa do Matki Bożej:

Maryjo, Matko moja! Wyproś mi u Syna Twego tę łaskę, by poniższe słowa wyrażały prawdę mego serca:

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną, dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.

62-007 Biskupice WLKP

ul.Dworcowa

tel. 61 815 55 40

       509 789 816

parafiabiskupiceuzarzewo@gmail.com

MENU

ADRES

KONTAKT 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

O PARAFI

Śpiewnik SCHOLA

 Odwiedziło nas dzisiaj