Parafia NMP Nieustającej Pomocy

                     Biskupice Wlkp.

Przez ostatnie 3 dni przed oddaniem się Jezusowi przez ręce Maryi przyjrzymy się trzem świętym, którzy w swoim życiu zawierzyli się Matce Bożej. Są to: św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Maksymilian Maria Kolbe i św. Jan Paweł II.

 

 

Dzień 31/33: Czwartek, 20.06.2019.

 

 

 

RANO:

 

Myśl na dzisiaj: Spędź ten dzień, rozważając nauczanie św. Matki Teresy z Kalkuty, które streściliśmy w trzech słowach: pragnienie, serce i przymierze.

 

Anioł Pański…

 

 

Modlitwa rekolekcyjna: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Amen.

 

W CZASIE DOGODNYM:

 

Św. Matka Teresa z Kalkuty - Pragnienie, Serce, Przymierze

 

Modlitwa do Ducha Świętego

 

Dziesiątka różańca: Tajemnica Zwiastowania NMP

 

Pragnienie

Maryja była pierwszą osobą, która usłyszała wołanie Jezusa: „Pragnę”, wraz ze św. Janem i, jestem tego pewna, ze św. Marią Magdaleną. Ponieważ Maryja była wtedy na Kalwarii, wie, jak głęboka jest Jego tęsknota za tobą i wszystkimi biednymi duszami. Czy my to wiemy? Czy czujemy to co Ona? Prośmy Ją, aby nas tego nauczyła. Jej rolą jest postawienie ciebie, jak Jana i Magdaleny, „twarzą w twarz” z miłością Serca Jezusa ukrzyżowanego. Wcześniej Maryja była naszą Panią, która błagała za nami, teraz jest Matką, która w swoim imieniu prosi nas - „posłuchajcie Jezusa, który pragnie”. (List św. Matki Teresy z Kalkuty do rodziny Sióstr Misjonarek Miłości z 25 marca 1993 roku)

 

Spróbujmy zbliżyć się do Serca Jezusa, tak blisko, jak tylko ludzkie serce może się zbliżyć, i spróbujmy zrozumieć, na ile to możliwe, Jego przeraźliwy ból, spowodowany naszymi grzechami, oraz Jego pragnienie naszej miłości. Dzięki Bogu Maryja była tam, by zrozumieć w pełni pragnienie miłości Jezusa. Zapewne powiedziała: „Zaspokoję Twoje pragnienie moją miłością i cierpieniem mego serca. (św. Matka Teresa z Kalkuty)

 

Prośmy Matkę Bożą, by pomogła nam to zrozumieć.

 

 

Serce

Najważniejsze dla zrozumienia zawierzenia św. Matki Teresy jest „serce”, a w szczególności Niepokalane Serce. Przypomnijmy sobie jej dwie modlitwy do Maryi: „Użycz mi swego Serca” i „Zachowaj mnie w swoim Niepokalanym Sercu” oraz znaczenie, jakie miało dla niej naśladowanie rozważającego Serca Maryi.

 

Użycz mi swego Serca” - W tej modlitwie Matka Teresa prosiła Matkę Bożą, aby obdarzyła ją miłością swojego serca. Innymi słowy, mówi: „Maryjo, pomóż mi kochać doskonałą miłością Twojego Niepokalanego Serca”. Pamiętaj, wielkim dążeniem Matki Teresy było zaspokojenie pragnienia miłości Jezusa, chciała to zrobić w najlepszy możliwy sposób. A czy może być lepszy sposób kochania Jezusa niż miłowanie Go przez doskonałe, pokorne, Niepokalane Serce Jego Matki? Oto odnaleziona przez Matkę Teresę tajemnica przeżywania w pełni swojego powołania. „Maryjo użycz mi swego Niepokalanego Serca”.

 

Zachowaj mnie w swoim Niepokalanym Sercu” - Lub jak prosiła w innej modlitwie: „Niepokalane Serce Maryi, zachowaj nas w swoim Przeczystym Sercu, abyśmy mogły przez Ciebie, w Tobie i wraz z Tobą zaspokoić pragnienie Jezusa”. To najgłębsza część poświęcenia się Matki Teresy Matce Bożej. Święta nie prosi Maryi o Jej Serce, ale o to, by sama mogła przebywać w Sercu Maryi! Modli się o miłość do Jezusa przez Maryję, w Maryi i z Maryją. To jeszcze więcej niż otrzymanie Serca Maryi. By to zrozumieć, konieczne jest miłujące poddanie się i głębokie, pełne zjednoczenie z Maryją. Jeszcze pełniej zostało to wyrażone w następnej części, zatytułowanej „Przymierze”.

 

Rozważające Serce” - Matka Teresa rozwinęła „postawę wdzięczności” przez naśladowanie postawy Maryi, która zawsze „rozważała w swoim sercu” „wielkie rzeczy”, które Bóg czynił w Jej życiu (zob. Łk 2, 19.51). Matka Teresa podążała za Jej przykładem szczególnie przez swoją wierność w badaniu sumienia. Innymi słowy, pod koniec każdego dnia rozważała w sercu wszystkie dobre rzeczy, które Bóg uczynił jej tego dnia i zastanawiała się, czy w pełni odpowiadała na Jego miłość.

 

Przymierze

Ożywiona żarliwym pragnieniem przebywania tak blisko Ciebie, jak tylko jest to możliwe tu na ziemi, po to, by pewniej i pełniej wejść w jedność z Twoim Synem, błagam o to, bym mogła żyć w duchu i według warunków niniejszego Przymierza Konsekracji z taką wiernością i hojnością, do jakich jestem zdolna. (Joseph Langford, Matka Teresa w bliskości Maryi Panny. Dzieląc z Matką Teresą jej mistyczną więź z Maryją, dz. cyt., s. 84)

 

Powinności Maryi

Moje powinności

1. Oddanie swego ducha i Serca.

  1. Całkowity dar ze wszystkiego, co mam i czym jestem,

2. Wzięcie mnie w swoje posiadanie, ochrona i przemienienie mnie.

2. Całkowita zależność od Maryi.

3. Udzielanie mi natchnień, wskazówek i oświecenia.

3. Reagowanie na działanie ducha Maryi.

4. Dzielenie się swoim doświadczeniem modlitwy i chwały.

4. Wierność modlitwie.

5. Odpowiedzialność za moje uświęcenie.

5. Ufność w Jej wstawiennictwo.

6. Odpowiedzialność za wszystko to, co mi się przytrafia.

6. Akceptowanie wszystkiego jako pochodzącego od Maryi.

7. Dzielenie się ze mną swoimi cnotami.

7. Naśladowanie Jej Ducha.

8. Zaspokojenie moich duchowych i materialnych potrzeb.

8. Nieustannie uciekanie się się do Maryi.

9. Jedność Jej Serca z moim sercem.

9. Pamiętanie o Jej obecności.

10. Oczyszczenie mnie i moich czynów.

10. Oczyszczenie intencji; samozaprzeczenie.

11. Prawo do dysponowania mną, moimi modlitwami, wstawiennictwami i łaskami.

11. Prawo do posługiwania się Nią oraz odpowiednimi siłami w imię Królestwa.

12. Całkowita wolność we mnie i wokół mnie, we wszystkim według Jej upodobania.

12. Prawo do wkroczenia do Jej Serca i udziału w Jej życiu wewnętrznym.

 

 

Modlitwa dnia: Spędź ten dzień, rozważając nauczanie św. Matki Teresy z Kalkuty, które streściliśmy w trzech słowach: pragnienie, serce i przymierze.

 

NA ZAKOŃCZENIE DNIA:

 

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

 

Modlitwa do Matki Bożej:

Maryjo, Matko moja! Wyproś mi u Syna Twego tę łaskę, by poniższe słowa wyrażały prawdę mego serca:

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną, dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.

62-007 Biskupice WLKP

ul.Dworcowa

tel. 61 815 55 40

       509 789 816

parafiabiskupiceuzarzewo@gmail.com

MENU

ADRES

KONTAKT 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

O PARAFI

Śpiewnik SCHOLA