Parafia NMP Nieustającej Pomocy

                     Biskupice Wlkp.

Dzień 26/33: Sobota, 15.06.2019.

 

RANO:

 

Myśl na dzisiaj:Kościół jest żyjącym i obecnym we współczesnym świecie Chrystusem.

 

Anioł Pański…

 

 

Modlitwa rekolekcyjna: Wszechmogący, wieczny Boże, który wśród zmiennych prądów świata zbudowałeś Kościół Twój na niewzruszonej opoce, użycz mu bezpiecznej wolności, utwierdzaj w mocy i stałości, by objawioną sobie naukę Bożą mógł głosić wszystkim ludom, niosąc im pokój, jedność i szczęście wieczne. Amen.

Matko Kościoła – módl się za nami!

 

 

 

W CZASIE DOGODNYM:

 

Jezus – cichy i pokornego Serca

 

Modlitwa do Ducha Świętego

 

Dziesiątka różańca: Tajemnica cierniem ukoronowania

 

Słowo Boże: J 13,1-17

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wyda

, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umy

, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępowa

.”

 

Rozważanie:

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych (Mt 11,28-29).

Przyjdźcie do Mnie.... a Ja was pokrzepię. W tych słowach jest bezgraniczna dobro

. I jakże wielkie jest szczęście nasze, że mamy możliwość, byz ufnością iść do tej Dobroci, iść do Tego, który jest przyjacielem i radością dla naszych dusz. Iść do Niego – gdy się jest zmęczonym, przygnębionym, cierpiącym niepokoje – by odpocząć. Owo dążenie ku Jezusowi będzie owocne, jeśli będziemy Chrystusa naśladowa

, jeśli będziemy się od Niego uczy

. Czego uczyć ? Jezus sam nam to ujawnił: Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny Sercem. Cichość i pokora: dwie cnoty ukochane przez Tego który jest cichy i pokorny i jednocześnie dwie cnoty, które jakże mało znajdują zrozumienia u ludzi – także tych ludzi, którzy na co dzień uwielbiają Cichego i Pokornego…

Jezus jest cichy, pokorny, dobry i łagodny. Czyż prorok nie powiedział o Nim: Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku (Iz 42,3)? On jest Barankiem, który pozwolił bez oporu złożyć się na ofiarę. Byłpełen cichej słodyczy, gdy znieważano Go i bito. W swej pokornej czułości, modlił się z miłością za swoich prześladowców. A wcześniej – pokorną mądrością powodowany – na swoich towarzyszy wybierał nie intelektualistów, lecz ludzi biednych, niewykształconych i grzesznych. Jezus nie szukał dla siebie pierwszego miejsca i krył się przed ludźmi, gdy tłumy chciały Go obwoła

królem. Zabraniał uzdrowionym rozgłaszać Swoje Imię, i upokorzył się aż do mycia nóg Swoim uczniom. A kto był/jest bardziej od Niego pogardzany i bardziej niż On sponiewierany?...

 

Tomasz a Kempis: O naśladowaniu Chrystusa:O posłuszeństwie pokornego sługi na wzór Jezusa (Księga III, Rozdział XIII)

1. Synu, kto usiłuje uchylić się od posłuszeństwa, sam uchyla się od łaski; kto chce mieć rzeczy własne, traci wspólne. Jeśli kto niezbyt chętnie i nie z własnej woli poddaje się przełożonemu, to znak, że jego ciało nie jest mu jeszcze w pełni posłuszne, ale często opiera się i buntuje. Ucz się więc szybko podporządkowywać się przełożonemu, jeżeli pragniesz opanować własne ciało. Prędzej bowiem pokonasz zewnętrznego wroga, jeśli człowiek wewnętrzny w tobie nie będzie bezsilny. Nie ma groźniejszego i gorszego wroga duszy niż ty sam, kiedy nie jesteś w zgodzie ze swoim duchem. A zwłaszcza powinieneś naprawdę porzucić siebie, jeżeli chcesz ujarzmić swoje ciało i krew.

2. Boisz się poddać z uległością władzy innych dlatego, że ciągle jeszcze nazbyt kochasz siebie. Ale pomyśl, cóż w tym wielkiego, że ty, który jesteś prochem i niczym, poddasz się dla Boga człowiekowi, skoro ja sam, wszechmogący i najwyższy, ja, który stworzyłem wszystko z niczego, sam pokornie poddałem się dla ciebie człowiekowi? Stałem się najnędzniejszy i najmniejszy z ludzi, aby swoją pokorą pokonać twoją pychę. Ucz się być posłuszny, prochu, ucz się być pokorny, ziemio i glino, i uginać się pod wszystkimi nogami. Ucz się przełamywać swoje chęci i nie wahaj się uznać swojej zależności.

3. Zbuntuj się przeciw sobie, nie pozwól, aby gnieździło się w tobie zarozumialstwo, ale okaż się tak uległy i ubożuchny, aby wszyscy mogli po tobie chodzić i deptać jak błoto uliczne. Czemu się skarżysz, marny człowiecze? Cóż mógłbyś zarzucić tym, co ci wytykają zło, podły grzeszniku, skoro tyle razy obrażałeś Boga i tylekroć zasłużyłeś na piekło? Ale oko moje spojrzało na ciebie litośnie, bo cenna jest dla mnie twoja dusza, poczuj moją miłość i stań się na zawsze wdzięczny za moje dobrodziejstwa, a pamiętaj: im bardziej staniesz się naprawdę uległy i pokorny, tym łatwiej znosić będziesz pogardę dla twego własnego ja.

 

Modlitwa do Jezusa Chrystusa:

Modlitwa św. Augustyna: Jezu Chryste... Mądrości moja, Prostoto moja, Pokoju mój... Dlaczego kochałem cokolwiek i pragnąłem poza Tobą? Dlaczego myślami nie byłem zawsze przy Tobie? Już dość tego ociągania. Niechaj od tej chwili każde moje pragnienie biegnie ku Tobie, niech się spieszy, niech prędko szuka i znajduje Ciebie. Najsłodszy Jezu, bądź miłością, rozkoszą i zachwytem każdego człowieka poświęconego Twojej chwale. Bądź wszystkim dla mojego serca. Niech serce moje będzie ołtarzem, na którym płonie żywy ogień Twojej miłości. Nieustannie i całkowicie mnie spalaj, aby w chwili śmierci nie było we mnie nic prócz miłości. Amen.

 

Jezu cichy i pokornego Serca, za przyczyną Twej Najświętszej Matki błagam Cię z wielką ufnością, byś przemienił moje dumne i twarde serce. Przełam jego opory. Niech zrozumiem i uznam moją nędzę, bo ta nędza jest powodem Twojej współczującej miłości. Daj mi łaskę oddawania się najpokorniejszemu Sercu Twojej Matki, abym ukochał pokorę i cichość...

 

NA ZAKOŃCZENIE DNIA:

 

Dziesiątka różańca: Tajemnica dźwigania Krzyża

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Modlitwa: Proszę Cię, Panie, mój Boże, niech Najświętszy Sakrament, w którym mi dałeś zadatek nieśmiertelności, pomoże mi osiągnąć wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

62-007 Biskupice WLKP

ul.Dworcowa

tel. 61 815 55 40

       509 789 816

parafiabiskupiceuzarzewo@gmail.com

MENU

ADRES

KONTAKT 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

O PARAFI

Śpiewnik SCHOLA

 Odwiedziło nas dzisiaj