Parafia NMP Nieustającej Pomocy

                     Biskupice Wlkp.

Okres Czwarty (6 dni)

Chrystus w moim życiu

 

Ostatnie dni przygotowania mają mnie podprowadzić do Jezusa, a mówiąc ściśle, mają dać sposobność do sprawdzenia, jaką jest moja miłość do Chrystusa i na ile owa miłość wyraża się wiedzą o Nim i o Jego dziełach, oraz pragnieniem, by w „porę i nie w porę” ową wiedzą dzielić się z innymi. Wiedza o Jezusie jest nam najbardziej potrzebna, pożyteczna i niezbędna. Nauka o Nim jest pierwszą ze wszystkich nauk na świecie i daje nam najwięcej wewnętrznego zadowolenia i radości. Jest pierwszą, bo ma za przedmiot Jego Miłość i Mądrość, pełnię Bóstwa i Człowieczeństwa. Napełnia nas radością Ojca, który poznaje Syna i kocha Go w Trójcy Przenajświętszej. Jest nam niezbędna, gdyż istotą życia jest, abyśmy poznali Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa.

 

Gdy znamy wszystko oprócz Jezusa Chrystusa, to nie znamy nic!”

(św. Ludwik Grignion de Montfort)

 

Dzień 25/30: Piątek,14.06.2019

 

RANO:

 

Myśl na dzisiaj:Kościół jest żyjącym i obecnym we współczesnym świecie Chrystusem.

 

Anioł Pański…

 

Modlitwa rekolekcyjna: Wszechmogący, wieczny Boże, który wśród zmiennych prądów świata zbudowałeś Kościół Twój na niewzruszonej opoce, użycz mu bezpiecznej wolności, utwierdzaj w mocy i stałości, by objawioną sobie naukę Bożą mógł głosić wszystkim ludom, niosąc im pokój, jedność i szczęście wieczne. Amen.

Matko Kościoła – módl się za nami!

 

W CZASIE DOGODNYM:

 

Jezus: Bóg – Człowiek

 

Modlitwa do Ducha Świętego

 

Dziesiątka różańca: Tajemnica modlitwy Jezusa w Ogrójcu

 

Słowo Boże: J 1,1-16

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga -
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dzie

mi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego -
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce.

 

Rozważanie:

Za św. Janem trzeba nam uwielbiać Przedwieczne Słowo Ojca, Słowo, które przyjęło Ciało z Maryi Dziewicy i stało się Człowiekiem.

Wszechmogący Syn, jest równy we wszystkim swemu Ojcu. Ów Syn, z miłości stał się Człowiekiem:On, który jest odwieczny – poddał się czasowi; Nieskończony – a wyznaczył Sobie granice; Niezmierzony – a stał się maleńki; Odwieczne Słowo Boga – które skazało się na milczenie.

Tym niepojętym arcydziełem Wszechmocy Bożej, tym cudem pokory i miłości jest właśnie Jezus Chrystus.

Św. Jan powiedział: To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce: bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione (1 J 1,12). Oni [apostołowie] widzieli Jego chwałę, podziwiali Jego cuda – od zamiany wody w wino, aż do zmartwychwstania. Widzieli, jak zrealizował co do joty proroctwa. Wykonało się– powiedział Jezus na Kalwarii. Słuchali Jego nauki: mądrej, czystej i pięknej. Przemawiał, jak władzę mający. Nikt dotąd nie mówił tak, jak On. Apostołowie zapisali Jego Boską naukę. On chce, aby w Niego wierzy

: wierzyć w Jego miłość. Chce, by Mu podporządkować własny sąd, własne zdanie, by Go kochać i tę miłość stawiać ponad wszystkie uczucia, wszystkie ludzkie radości. Chce, by razem z Nim oddawać życie za braci.

I o dziwo, mimo żądanych ofiar, idą ku Niemu miliony już od ponad dwudziestu wieków. Z radością poświęcają Mu swoje życie młodzi i starzy, bogaci i biedni, kochani przez ludzi i odrzuceni.

Trzeba nam mówić wraz ze św. Piotrem: „Tyś jest Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,16). Trzeba ciągle wnikać w słowa Jezusa, że to On jest moją Drogą, moją Prawdą, moim Życiem.Trzeba nam ciągle dziękować Jezusowi, że działa pośród nas i łaski Swej udziela przez posługę Kościoła.

 

Tomasz a Kempis: O naśladowaniu Chrystusa:„O miłowaniu Jezusa nade wszystko” (Księga II, Rozdział VII)

1. Szczęśliwy, kto zrozumiał, co znaczy miłować Jezusa i opuścić siebie dla Jezusa. Miłowane porzucać dla miłowanego, bo Jezus chce być kochany sam jeden, ponad wszystko. Miłość ziemska jest zawodna i niestała, miłość Jezusa wierna i nieprzemijająca. Kto lgnie do tego, co stworzone, ginie, gdy ono przemija, kto obejmuje miłością Jezusa, utwierdza siebie na wieki. Jego kochaj, Jego wybierz za przyjaciela. On, gdy wszyscy cię opuszczą, zostanie przy tobie i na koniec nie da ci zginąć. Z wszystkimi kiedyś musisz się rozsta

, chcesz czy nie chcesz.

2. Uchwyć się Jezusa w życiu i śmierci, Jego wierności się powierz. On jeden, gdy wszyscy odejdą, potrafi ci pomóc. Taki już jest ten twój Ukochany, że niczego innego nie pragnie, tylko twego serca, aby w nim zasiąść jak król na tronie. Gdy zdołasz opróżnić swoje wnętrze ze wszystkiego, co ziemskie, Jezus chętnie w tobie zamieszka. Pewnego dnia zobaczysz, że utraciłeś wszystko, co z siebie umieściłeś w ludziach poza Jezusem. Nie ufaj, nie opieraj się na trzcinie chwiejącej się na wietrze, bo ciało to siano, a cały blask jego, jak kwiat na łące opadnie.

3. Łatwo zbłądzisz, jeśli będziesz przywiązywał wagę do ludzkiej urody. Jeśli u innych szukasz pociechy i zysku, znajdziesz tylko utratę. Lecz jeżeli we wszystkim szukasz Jezusa, na pewno znajdziesz Jezusa. Jeżeli zaś szukasz siebie, znajdziesz siebie, ale na własną zgubę. Bo ten, kto nie szuka Jezusa, więcej sobie szkodzi, niż mógłby mu zaszkodzić cały świat ze wszystkimi wrogami.

 

Modlitwa do Jezusa Chrystusa:

Modlitwa św. Augustyna: Jezu Chryste... Mądrości moja, Prostoto moja, Pokoju mój... Dlaczego kochałem cokolwiek i pragnąłem poza Tobą? Dlaczego myślami nie byłem zawsze przy Tobie? Już dość tego ociągania. Niechaj od tej chwili każde moje pragnienie biegnie ku Tobie, niech się spieszy, niech prędko szuka i znajduje Ciebie. Najsłodszy Jezu, bądź miłością, rozkoszą i zachwytem każdego człowieka poświęconego Twojej chwale. Bądź wszystkim dla mojego serca. Niech serce moje będzie ołtarzem, na którym płonie żywy ogień Twojej miłości. Nieustannie i całkowicie mnie spalaj, aby w chwili śmierci nie było we mnie nic prócz miłości. Amen.

 

Oddaj mnie Jezu Twojej Matce, abym w każdej chwili, jak Ona, kochał Cię i szedł za Tobą…

 

NA ZAKOŃCZENIE DNIA:

 

Dziesiątka różańca: Tajemnica biczowania Pana Jezusa

 

Litania Loretańska

 

Modlitwa: Boże, mój Ojcze, spraw, bym posilony na eucharystycznej Uczcie prowadził święte życie, ufny w Twoje niewyczerpane miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

62-007 Biskupice WLKP

ul.Dworcowa

tel. 61 815 55 40

       509 789 816

parafiabiskupiceuzarzewo@gmail.com

MENU

ADRES

KONTAKT 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

O PARAFI

Śpiewnik SCHOLA