Parafia NMP Nieustającej Pomocy

                     Biskupice Wlkp.

Dzień 22/33: Wtorek, 11,06.2019.

 

RANO:

 

Myśl na dzisiaj:Cały oddaję się Tobie Maryjo i biorę Ciebie za jedyne moje dobro.

 

Anioł Pański…

 

 

Modlitwa rekolekcyjna: Maryjo, wskazująca na Jezusa Chrystusa, zachęcająca by Go słucha

, by Mu ufa

, by służyć Mu i uwielbiać Go. Jakże niedbale słucham Jezusa!Jakże niedoskonale Mu ufam, jakże marnie Mu służę!Jakże nędznie uwielbiam mojego Zbawiciela. Chcę więc uczcić Go przy Twojej Matko pomocy: czczę Jezusa całą Twoją dziewiczą niepokalanością, całą Twoją pokorną uległością, całą żywą wiarą, gorącą miłością, szczególną troskliwością, całym Twoim współdziałaniem i współcierpieniem, całą Twoją nie-odstępną bliskością, całą świętością Twojej duszy, każdym drgnieniem Twego serca, każdym aktem Twej myśli, każdym ruchem Twoich dłoni, każdym krokiem Twoich dziewiczych stóp, każdym momentem Twego wyjątkowego życia, całym dokonaniem Twej służby Panu... Amen.

 

W CZASIE DOGODNYM:

 

Maryja – moja siła

 

Modlitwa do Ducha Świętego

 

Dziesiątka różańca: Tajemnica Chrztu Pańskiego

 

Słowo Boże: Łk 8,19 – 21

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi bra

mi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».”

 

 

 

Rozważanie:

Jeśli ktoś jest wierny Słowu Wcielonemu (bo słucha Słowa i wypełnia je), to staje się Maryją, czyli kimś Jezusowi najbliższym. Jak coś takiego osiągnąć? Przecież jestem słaby, grzeszny, byle jaki…

Dziecko, z racji przyrodzonej słabości i nieumiejętności, nie jest w stanie pewnych czynności samodzielnie wykona

. Musi więc powierzyć się silnym i doświadczonym dłoniom matki, które korygują błędy i pomagają czynić to, co trzeba.

Matka Boża jest silna i doświadczona. Wie, co trzeba zrobi

, bym mimo mej słabości wypełniał nakazy Słowa, czyli szedł ku niebu. Ku owemu niebu prowadzi mnie Maryja – prowadzi drogą najprostszą i najpewniejszą. Rzecz w tym, by iść trzymając się Jej ręki. Wskutek swej grzeszności jestem słaby i stąd owa droga jest dla mnie trudna i twarda, a brama wąska, ale przy Maryi łatwiej jest porzucić towarzystwo zbuntowanych namiętności, złych skłonności i miłości własnej.

Także cierpienie jest mniej gorzkie przy Tej, która tyle wycierpiała, a Jej miłość do mnie, osładza męczącą codzienność

Droga jest długa, ale z Maryją idzie się szybciej i pokusa do złego jest mniej skuteczna, bo Niepokalana ostrzega przed zasadzkami i niebezpieczeństwami.

Gdy w czasie tej drogi pojawia się zwątpienie i czujemy się po prostu słabi, warto pomyśle

, co Maryja zrobiłaby na moim miejscu: teraz i tutaj? Jaką byłaby Jej postawa, Jej reakcja wobec trudności, wobec pokusy do złego? W jaki sposób modliła by się, pracowała, cierpiała?

 

Św. Ludwik Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie…: Nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest konieczne (Nr 43 - 45)

Jeśli nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy konieczne jest dla wszystkich ludzi chcących osiągnąć żywot wieczny, to o wiele potrzebniejsze jest ono tym, którzy powołani są do pełni doskonałości. Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności Duchowi Świętemu, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z Najświętszą Dziewicą i nie zależy całkowicie od Jej pomocy.

Tylko Maryja znalazła łaskę u Boga bez pomocy innej ludzkiej istoty. Wszyscy, którzy po Maryi znaleźli łaskę u Boga, znaleźli ją jedynie przez Maryję i tylko przez Nią znajdą ją ci, którzy jeszcze przyjdą. Maryja była pełna łaski, kiedy pozdrowił Ją Archanioł Gabriel; została przepełniona obfitością łask, kiedy Duch Święty na Nią zstąpił i w sposób tajemniczy Ją osłonił. Tę zaś podwójną obfitość Maryja z dnia na dzień i w każdej chwili tak pomnażała, że osiągnęła niezmierzony i niepojęty stopień łaski. Najwyższy uczynił Maryję jedyną Skarbnicą swoich bogactw i jedyną Szafarką łask, aby według swojej woli uszlachetniała, podnosiła i wzbogacała ludzi; aby wprowadzała, kogo zechce, na wąską drogę wiodącą do nieba; aby przeprowadzała, kogo zechce, mimo wszelkich przeszkód, przez ciasną bramę życia; aby wreszcie dała tron, berło i koronę królewską, komu Jej się podoba. Jezus jest zawsze i wszędzie owocem i Synem Maryi, a Maryja jest wszędzie prawdziwym drzewem, które nosi owoc żywota, i prawdziwą Matką, która rodzi Jezusa Chrystusa.

Tylko Maryi przekazał Bóg klucze skarbnicy Bożej Miłości i Jej jednej dał zdolność postępowania najwspanialszymi i najtajniejszymi drogami doskonałości i innych ku nim prowadzenia. Tylko Maryja otwiera nędznym dzieciom wiarołomnej Ewy bramy Raju ziemskiego, by w nim mile przechadzali się z Bogiem, żeby byli w nim bezpieczni przed nieprzyjaciółmi, by bez obawy powtórnej śmierci żywili się owocem drzewa życia i wiadomości dobrego i złego, by krzepili się niebiańską wodą tryskającą obficie z błogiego źródła żywota. A ponieważ Maryja sama jest tym Rajem ziemskim, czyli ową ziemią dziewiczą i błogosławioną, z której Adam i Ewa zostali wypędzeni po grzechu, więc przystęp do siebie daje według własnego upodobania tylko tym, których chce prowadzić do świętości.

 

Modlitwa do Matki Bożej:

Wejdź Matko w moje życie i pomóż mi, bym kierował nim tak, jak Ty swoim życiem kierowałaś. Amen.

 

NA ZAKOŃCZENIE DNIA:

 

Dziesiątka różańca: Tajemnica objawienia się Jezusa podczas wesela w Kanie Galilejskiej

 

Litania loretańska do NMP

 

Modlitwa: Panie, mój Boże, niech Twoja łaska i pomoc nieustannie towarzyszą Twemu słudze, którego posiliłeś Najświętszym Sakramentem i oświeciłeś nauką z nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

62-007 Biskupice WLKP

ul.Dworcowa

tel. 61 815 55 40

       509 789 816

parafiabiskupiceuzarzewo@gmail.com

MENU

ADRES

KONTAKT 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

O PARAFI

Śpiewnik SCHOLA