Parafia NMP Nieustającej Pomocy

                     Biskupice Wlkp.

Dzień 20/33: Niedziela, 09,06.2019.

 

RANO:

 

Myśl na dzisiaj:Cały oddaję się Tobie Maryjo i biorę Ciebie za jedyne moje dobro.

 

Anioł Pański…

 

Modlitwa rekolekcyjna: Maryjo, wskazująca na Jezusa Chrystusa, zachęcająca by Go słucha

, by Mu ufa

, by służyć Mu i uwielbiać Go. Jakże niedbale słucham Jezusa! Jakże niedoskonale Mu ufam, jakże marnie Mu służę! Jakże nędznie uwielbiam mojego Zbawiciela. Chcę więc uczcić Go przy Twojej Matko pomocy: czczę Jezusa całą Twoją dziewiczą niepokalanością, całą Twoją pokorną uległością, całą żywą wiarą, gorącą miłością, szczególną troskliwością, całym Twoim współdziałaniem i współcierpieniem, całą Twoją nie-odstępną bliskością, całą świętością Twojej duszy, każdym drgnieniem Twego serca, każdym aktem Twej myśli, każdym ruchem Twoich dłoni, każdym krokiem Twoich dziewiczych stóp, każdym momentem Twego wyjątkowego życia, całym dokonaniem Twej służby Panu... Amen.

 

W CZASIE DOGODNYM:

 

Maryja – moja mądrość

 

Modlitwa do Ducha Świętego

 

Dziesiątka różańca: Tajemnica Narodzenia Pańskiego

 

Słowo Boże: J 2,1-12

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.”

 

Rozważanie:

Maryja wskazuje na Jezusa. Zachęca mnie, bym czynił wszystko co On mi powie, to znaczy pobudza mnie do tego, bym żył Ewangelią. Innymi słowy mówiąc, Maryja zachęca mnie, bym był mądry, bo nie ma większej mądrości od tej, gdy ktoś wypełnia wolę Zbawiciela. Jego wolą zaś jest, byśmy Go wiernie naśladowali i żyli z Nim w słodkiej zażyłości. W sposób najdoskonalszy ową wolę wypełniała Maryja, pokorna służebnica (niewolnica) Pańska, żyjąca z Jezusem w najściślejszej bliskości i jedności, znająca Jego najskrytsze myśli, Jego upodobania i pragnienia, Jego bezgraniczną miłość do ludzi.

Jest więc czymś naturalnym, że z ufnością i uległością – jak nowożeńcy z Kany i słudzy weselni – spoglądam na Matkę Bożą. Bo któż lepiej od Niej może mnie w życiu poprowadzi

, udzielać mi rad, kierowa

mną? Któż lepiej od Niej może mnie tak wychowa

, bym autentycznie był podobny do Jej Syna?

 

Św. Ludwik Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie…: Doskonałe ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi (Nr 120)

Ponieważ cała nasza doskonałość polega na tym, by upodobnić się do Jezusa Chrystusa, zjednoczyć się z Nim i Jemu się poświęci

, dlatego najdoskonalszym nabożeństwem jest bezsprzecznie to, które najwierniej upodobnia nas do Jezusa, najściślej z Nim jednoczy i poświęca nas wyłącznie Jemu. A ponieważ ze wszystkich ludzi najbardziej podobna do Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna, stąd wynika, że spośród wszystkich innych nabożeństw, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny najbardziej jednoczy z Panem Jezusem duszę naszą i sprawia, że staje się Jemu najbardziej podobna. Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym bliższa jest Panu Jezusowi.

I dlatego doskonałe poświęcenie się Panu Jezusowi to nic innego, jak doskonałe i całkowite poświęcenie się Najświętszej Dziewicy. I takie właśnie jest nabożeństwo, które głoszę i które w istocie swej stanowi tylko doskonałe odnowienie ślubów i przyrzeczeń złożonych na Chrzcie św.

 

Modlitwa do Matki Bożej:

Matko Dobrej Rady, jesteś moją żywą Ewangelią, która uczy mnie życia Jezusa. Oddaję się pod wpływ Twój. Zdaję się na Twoje macierzyńskie rady. Stolico Mądrości, składam Ci moją dobrą wolę – wolę uległą i uważną – aby być Ci posłusznym bez zastrzeżeń. Składam Ci cały mój rozum, abyś mnie uczyła prawdziwej mądrości.Amen.

 

NA ZAKOŃCZENIE DNIA:

 

Dziesiątka różańca: Tajemnica Ofiarowania Pańskiego

 

Litania loretańska do NMP

 

Modlitwa: Panie, mój Boże, spraw, niech Najświętszy Sakrament, który ustanowiłeś, aby umocnić ludzi na drodze wiodącej do zbawienia, stanie się dla mnie lekarstwem teraz i w przyszłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.

62-007 Biskupice WLKP

ul.Dworcowa

tel. 61 815 55 40

       509 789 816

parafiabiskupiceuzarzewo@gmail.com

MENU

ADRES

KONTAKT 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

O PARAFI

Śpiewnik SCHOLA

 Odwiedziło nas dzisiaj