gry online

Droga Krzyżowa:  SRK BISKUPICE ; 20.03.2020 r.(AU)

WPROWADZENIE  

Wyruszamy na drogę, którą pragniemy przejść razem z Jezusem Chrystusem – 

naszym Panem i Zbawcą. 

Chcemy ją przebyć po to, by lepiej zrozumieć wielkie dzieło odkupienia każdego z nas.

Dlatego podejmujemy rozważanie Jego męki i cierpienia, którego owocem jest nasze zbawienie. Jakże bardzo różni się ta droga od drogi chwalebnego wjazdu do Jerozolimy w niedziele palmową!! Można zadać pytanie, czy nie lepiej rozważyć drogę tego chwalebnego wjazdu w miejsce Drogi Krzyżowej?!?

A jednak NIE!!! Jezus Chrystus bowiem dokonał naszego zbawienia, nie poprzez wjazd na osiołku do Jerozolimy, lecz dzięki Swojej drodze na Kalwarię – zgodnie z wolą Boga Ojca!!

Idźmy zatem z Nim na Golgotę wyrażając naszą solidarność  z Jego cierpieniem i dziękując za Jego Miłość, przez która spływa na nas Boże Miłosierdzie

    

        

===================================================

Stacja I: Jezus skazany na śmierć                 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Św. Jan Ewangelista zapisał słowa Piłata: 

Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w nim winy. 

To nie było skierowane tylko do ówczesnego żydowskiego tłumu! To również odnosi się do każdego z nas. Do mnie i do Ciebie. 

(pomyśl chwilę….)

Boże, wybacz mi niesprawiedliwe sądy i pomówienia – daj mi choćby cząstkę 

Twojego miłosierdzia. 

 

Zmiłuj się nad nami Panie….

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Chrystus mówił:

Jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje.

(pomyśl chwilę….)

Chętnie przyjmuję dobro z Bożej ręki, ale krzyż już niekoniecznie…

Naucz mnie Jezu pokochać trud, wysiłek dla Ciebie i drugiego człowieka. 

Zmiłuj się nad nami Panie… 

======================================================

Stacja III: Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem              

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Tradycja chrześcijańska mówi o trzech upadkach….może było ich więcej?!?.

Ten potworny ciężar to ludzka obojętność na Twoją miłość, rosnąca nienawiść, panoszące się zło… to wszystkie ludzkie grzechy!  

(pomyśl chwilę….)

Naucz mnie Boże cierpliwości w opanowaniu własnych wad i  zrozumienia w stosunku do innych.  

 

 

Zmiłuj się nad nami Panie… 

1======================================================  

 Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Spotkanie bez słowa wyrzutu, skargi, … w milczeniu, w pełnym zrozumieniu bez słów. 

(pomyśl chwilę….)

Maryjo, Matko Syna Bożego – naucz mnie milczeć, by słyszeć Boże natchnienia i  wsłuchać się w drugiego człowieka.  

Zmiłuj się nad nami Panie… 

====================================================

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi      

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Św. Mateusz zapisał: 

Wychodząc spotkali Cyrenejczyka  imieniem Szymon i zmusili go do niesienia krzyża

Często słuchać taki tekst: 

Bardzo nie lubię gdy ktoś mnie do czegoś zmusza….

…a może bez tego powinienem pomóc, wesprzeć, wysłuchać…

(pomyśl chwilę….)

Naucz mnie Jezu Twojej wrażliwości na drugiego człowieka. 

Zmiłuj się nad nami Panie… 

==================================================

Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi             

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Tradycja podaje, że mimo kohorty żołnierzy i tłumu gapiów odważna kobieta okazała Tobie Jezu swoją pomoc. 

Ta stacja jest sceną męskiego wstydu. Nie zdobył się na odwagę pomocy żaden rosły, dobrze zbudowany mężczyzna lecz tylko kobieta. …bo wielkość serca nie mierzy się siłą fizyczną lecz miłością, która jest silniejsza od zagrożenia a nawet śmierci. 

(pomyśl chwilę….)

Naucz mnie Panie, że kochać to znaczy troszczyć się o dobro drugiego człowieka. 

Zmiłuj się nad nami Panie… 

====================================

Stacja VII: Jezus drugi raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Jest coraz trudniej i coraz wyżej …. a sił coraz mniej.

Każdy kolejny upadek w ten sam grzech, w to samo uzależnienie powoduje, że coraz trudniej się wstaje. Czasem nawet wydaje się, że się nie da, że nie warto… 

(pomyśl chwilę….)

 

Jezu naucz mnie wytrwałości. Pomóż mi pokonać lenistwo i dodaj sił do ciągłego powstawania na nowo. 

 

Zmiłuj się nad nami Panie

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

I znów współczujące kobiety. Są solidarne z cierpiącym Jezusem. Chciały Go pocieszyć… a to On je pociesza: „nie płaczcie nade mną”

(pomyśl chwilę….)

Boże to ja mam wzbudzić żal i płacz nad moimi grzechami – to one doprowadziły Cię na tą drogę krzyżową. Ulżyć mogę Tobie tylko przez pokutę i prawdziwe nawrócenie. 

Zmiłuj się nad nami Panie… 

======================================================

Stacja IX: Jezus trzeci raz upada pod krzyżem          

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Już prawie Golgota, ale sił zabrakło…. Trudno się podnieść, a do tego jeszcze ten ciężki krzyż!!

Boże, w moim życiu tych upadków jest jeszcze więcej. Z każdego  następnego podnosić się jest coraz trudniej…

(pomyśl chwilę….)

 Ty wiesz Boże jaka jest moja największa wada – Ty ją znasz i wiesz, że bez Twojej pomocy jej nie pokonam!! W Twoim miłosierdziu moja nadzieja. 

Zmiłuj się nad nami Panie… 

==================================================

Stacja X: Jezus odarty z szat

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Ewangelia wg św. Marka:

… i rozdzielili miedzy siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać.   

Jezu Chryste – oprawcy odarli Cię ze wszystkiego – przede wszystkim z godności… a nawet z szat!!

(pomyśl chwilę….)

 

Pomóż mi Boże zawsze stać na straży godności każdego człowieka, niezależnie od jego zasobności, wiedzy, pozycji społecznej, kondycji zdrowotnej. Dopomóż mi bym w każdym napotkanym człowieku widział Ciebie!

 

 

Zmiłuj się nad nami Panie

 

 

Stacja XI: Jezus przybity do krzyża                 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Grzech człowieka – grzech każdego z nas – przygwoździł Cię do drzewa krzyża. 

Twoje dłonie nie błogosławią, Twój dotyk nie leczy….zostały unieruchomione.   

 Boże, obdarz mnie darem posłuszeństwa wobec Twojej woli, wobec Twoich planów. Najwyższy czas bym przestał wymyślać własne wspaniałe życiowe wizje. 

(pomyśl chwilę….)

Najwyższy czas bym zrozumiał, że Twoja wola niech się stanie – bo ona jest dla mnie najlepsza.

Zmiłuj się nad nami Panie… 

=================================================

Stacja XII: Jezus  na krzyżu umiera

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Zanim oddałeś ostatnie tchnienie wypowiedziałeś do swojej Matki te  tak ważne dla nas słowa: 

Niewiasto, oto syn twój…. i do ucznia…  oto matka twoja. 

Oddałeś za nas swe życie bo jak sam mówiłeś:

Nikt nie ma większej miłości nad tę, kiedy ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół.    

(pomyśl chwilę….)

Nasza miłość też domaga się ofiar – często bardzo drobnych i niewielkich . Obdarz nas chociaż niewielką szczyptą  Twojej miłości.

Zmiłuj się nad nami Panie… 

=============================================

Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Twoje najświętsze ciało, które dałeś nam „ na życie wieczne” jest martwe, złożone w dłonie Twojej Matki. Wszystko co najcenniejsze oddałeś do jej dyspozycji, po to aby mogła nam udzielać skarbów Twojej miłości. 

Ona jest gotowa zawsze do pomocy – do Nieustającej Pomocy!!!

(pomyśl chwilę….)

 

Najświętsza Maryjo – Matko Pomocy Nieustającej wypraszaj nam u Twego 

Syna łaski miłosierdzia!! 

 

Zmiłuj się nad nami Panie… 

 

 

Stacja XIV: Jezus złożony w grobie              

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie –

Boś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Twoje Najświętsze ciało złożone go grobu lecz nie na „wieczne odpoczywanie”, ale na chwalebne zmartwychwstanie!!

(pomyśl chwilę….)

Daj mi Boże łaskę powstania z moich grzechów i słabości. Zlej swoje miłosierdzie na każdego, kto o nie prosi jako owoc Twojej męki krzyżowej. 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo!!!

Miłosierdzie Pana na wieki będę wychwalał!

====================================================

ZAKOŃCZENIE:     

Wszechmogący Boże! Idąc „śladami męki” Twojego Syna Jezusa Chrystusa  staraliśmy się na nowo odkryć i doświadczyć Twojego niezmierzonego miłosierdzia. Zesłałeś Boże Twojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas wykupił swoja krwią. 

Dzięki Jego ofierze możemy z ufnością uciekać się do Twego miłosierdzia. 

Prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże niech to doświadczenie drogi krzyżowej zmieni nasze życie i przygotuje nas na godne przeżywanie Świąt Paschalnych.   

(Modlitwa o odpust zupełny + błogosławieństwo)               

 

Parafia NMP Nieustającej Pomocy

                     Biskupice Wlkp.

Odwiedziło nas


0

Śpiewnik SCHOLA

O PARAFII

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT 

ADRES

MENU

62-007 Biskupice WLKP

ul.Dworcowa 34

       509 789 816

parafiabiskupiceuzarzewo@gmail.com

 

                        NR KONTA

89 9044 0001 0040 0400 1645 0001