Parafia NMP Nieustającej Pomocy

                     Biskupice Wlkp.

 

KKK 1216 "Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga" - św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390).

 

KKK 1282 Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

 

Chrzest święty w naszej parafii udzielany jest w każdą II niedzielę (o godz. 1100) i III sobotę (o godz. 1800) podczas Mszy św.

Dziecko należy zgłosić w biurze parafialnym do chrztu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Do biura zapraszamy ze skompletowanymi następującymi dokumentami:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)

  • metrykę ślubu kościelnego rodziców lub

- jeśli rodzice nie zawarli małżeństwa katolickiego, mają ku temu przeszkodę, przedstawiają odpis kontraktu cywilnego lub

- jeśli rodzice żyją w konkubinacie, są zobowiązani przedstawić dokument stwierdzający ojcostwo oraz odpowiednie dokumenty stwierdzające, że są katolikami

  • imię i nazwisko, wiek oraz dokładny adres zamieszkania rodziców chrzestnych,

  • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, o tym, iż są praktykującymi katolikami i mogą dostąpić zaszczytu bycia chrzestnymi

 

Przypominamy jednocześnie, że rodzicami chrzestnymi mogą być jedynie następujące osoby, wymienione w Kodeksie Prawa Kanonicznego:

Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. ukończył szesnaście lat,
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

62-007 Biskupice WLKP

ul.Dworcowa 34

tel. 61 815 55 40

       509 789 816

parafiabiskupiceuzarzewo@gmail.com

 

                        NR KONTA

89 9044 0001 0040 0400 1645 0001

 

 

MENU

ADRES

KONTAKT 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

O PARAFI

Śpiewnik SCHOLA