gry online

Chrzest święty w naszej parafii udzielany jest w każdą II niedzielę (o godz. 1300) i III sobotę (o godz. 1800) podczas Mszy św.

Dziecko należy zgłosić w biurze parafialnym do chrztu z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Do biura zapraszamy ze skompletowanymi następującymi dokumentami:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)

  • metrykę ślubu kościelnego rodziców lub

- jeśli rodzice nie zawarli małżeństwa katolickiego, mają ku temu przeszkodę, przedstawiają odpis kontraktu cywilnego lub

- jeśli rodzice żyją w konkubinacie, są zobowiązani przedstawić dokument stwierdzający ojcostwo oraz odpowiednie dokumenty stwierdzające, że są katolikami

  • imię i nazwisko, wiek oraz dokładny adres zamieszkania rodziców chrzestnych,

  • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, o tym, iż są praktykującymi katolikami i mogą dostąpić zaszczytu bycia chrzestnymi (minimum tydzień przed chrztem, nie ma możliwości „dowiezienia w ostatnim momencie”)

 

Kapłan może odmówić chrztu w danym momencie, jeśli nie ma nadziei, że dziecko zostanie wychowane w wierze katolickiej. W tej sytuacji odkłada się chrzest do momentu, gdy taka nadzieja zaistnieje.

Przypominamy jednocześnie, że rodzicami chrzestnymi mogą być jedynie następujące osoby, wymienione w Kodeksie Prawa Kanonicznego:

Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. ukończył szesnaście lat,
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
– niewierzący czy osoby innej wiary,
– osoby niepraktykujące,
– żyjący na kontrakcie cywilnym lub w związku bez żadnego ślubu,
– osoby bez bierzmowania i nie posiadający świadectwa z katechezy,
– prowadzący gorszący tryb życia.


 

 

Parafia NMP Nieustającej Pomocy

                     Biskupice Wlkp.

Odwiedziło nas


0

Śpiewnik SCHOLA

O PARAFII

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT 

ADRES

MENU

62-007 Biskupice WLKP

ul.Dworcowa 34

       509 789 816

parafiabiskupiceuzarzewo@gmail.com

 

                        NR KONTA

89 9044 0001 0040 0400 1645 0001