gry online

ŚPIEWNIK

Schola „Siódme Niebo”

Parafia

p.w. Najświętszej Maryi Panny

Nieustającej Pomocy w

Biskupicach

1.Chcę przestąpić Jego próg

2.Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem

3.Spójrz, Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu

4.Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom

5.Przyjdź z pokłonem Ludu Boży

6.Panie mój, przychodzę dziś

7.Tak mnie skrusz

8.Jezus Chrystus jest moim zbawieniem

9.Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie

10.Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał

11.Wszystkie moje troski i kłopoty

12.Wspaniały Dawco miłości

13.Przyjmij Boże te dary

14.Ofiaruję Tobie Panie mój

15.Złącz Panie, miłujących Cię

16.Jezus daje nam zbawienie

17.Zbliżam się w pokorze

18.Jesteś Panie winnym krzewem

19.W kruszynie chleba, Panie jesteś

20.Jezus, najwyższe Imię

21.Idzie mój Pan

22.O, Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew

23.Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest

24.Chcę wywyższać Imię Twe

25.Jesteś Królem

26.Jesteś radością mojego życia

27.O wychwalajcie Go wszystkie narody

28.Jezus jest tu

29.Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń

30.Mój Pan żyje

31.Święte Imię Jezus

32.Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony

33.Świętemu Bogu oddaj cześć

34.Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz

35.On jest moim życiem, On jest moją siłą

36.Panu naszemu pieśni grajcie

37.Uwielbiam Imię Twoje Panie

38.Czcijmy Jezusa, czcijmy Go

39.Tylko Ciebie pragnę Panie mój

40.Będę śpiewał Tobie, Mocy moja

41.Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie

42.Alleluja, wznoś pod niebo głos

43.Ubi caritas et Amor

44.Jak łania pragnie wody ze strumieni

45.Chwalę Ciebie Panie

46.Ja wierzę, że to Jezus

47.Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń

48.Bo góry mogą ustąpić; bo góry mogą ustąpić

49.Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja

50.Bóg tak umiłował świat

51.Cały świat jest pełny Twej miłości

52.Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja.

53.Słuchaj, Izraelu: tylko Jahwe jest Bogiem twym.

54.Zobaczcie, jak wielką miłością

55.Ty wskazałeś drogę do miłości-Ty Panie

56.To przykazanie Ja dziś daję wam

57.Głoś Imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały

58.Chrystus Pan przyszedł na świat

59.Pan zmartwychwstał i jest z nami: alleluja, alleluja

60.Magnificat, magnificat

61.Jeśli masz, chwile smutne w swym życiu

62.Gdy klęczę przed Tobą

63.Maryjo, śliczna Pani

64.Jest na świecie miłość

65.Jezus swoją Matkę pozostawił,

66.Jak paciorki różańca

67.Pokładam w Panu ufność mą,

68.Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy...

69.Krzyżu Chrystusa, bądź że pochwalony

70.Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę

71.Rozpiętyna ramionach, jak sokół na niebie

72.Zbawienie przyszło przez krzyż

73.Niosę Tobie mój grzech

74.Jezu, Tyś jest światłością mej duszy

75.Misericordias Domini

76.Wielbić Pana chcę

77.Boża radość jak rzeka

78.Wesoły nam dzień dziś nastał

79.Powstań Przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź

80.Wadowice -rok 20 Emi rodzi syna

81.Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie

82.Ziemia, którą mi dajesz, nie jest, fikcją ani bajką

83.Choć jestem mały jak palec

84.Ty wyzwoliłeś nas Panie

85.Bądź pozdrowiony gościu nasz

86.Jedzie pociąg do nieba

87.Dzielmy się wiarą jak chlebem

88.Maryjo śliczna pani

89.Jezus, najwyższe Imię

90.Chcę przestąpić Jego próg

91.Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,

92.Pan jest mocą swojego ludu.

93.Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał

94.Przed obliczem Pana uniżmy się. (2x)

95.Przyjdź do nas cicho

96.Jeden jest tylko Pan

97.Raduje się dusza ma

98.Gdy się budzę co dzień pytam

99.Nie boję się gdy ciemno jest

100.Bo jak śmierć potężna jest Miłość

101.Taki duży taki mały może Świętym być

102.Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie

103.Powierz się Matce

104.Pani ufność nasza

105.Będę śpiewał Tobie mocy moja

106.O Pani moja i Matko moich dni

107.Przychodzisz Panie

108.Nasz Bóg jest potężny

109.Niech oblicze Twe, Panie mój

110.Więcej miłości

111.Bili Go trzciną i pluli Mu w twarz

112.Niechaj zstąpi Duch

113.Chrystus Pan Zbawieniem jest

114.Niech nas ogarnie łaska Panie Twa

115.O Jezu w hostii utajony

116.Oto są baranki młode

117.Chrystus Pan Zbawieniem jest

118.Jedzie pociąg do nieba

119.Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo

120.Dla Ciebie siedzę, dla Ciebie chodzę

121.Szukałem Was ...

122.Ukaż mi Panie Swą Twarz

123.Chcemy spożyć Pismo Święte

124.Nie bójcie się miłości

125.Dam dam

126.Gdy adwentowy wieczór nadchodzi

127.Anioł Stróż

128.Czekam na Ciebie

129.Weź do ręki swą gitarę

130.Maleńka miłość

131.Gore gwiazda Jezusowi

132.Oto idzie mój Bóg

133.Świętemu Bogu oddaj cześć

134.Zanurz mnie Panie w zdrojach Miłosierdzia

135.Panie Boże dlaCiebie śpiewam

136.Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

137.Uwielbiam Imię Twoje Panie

138.Twe miłosierdzie niech spływa, niech spływa

139.Ty tylko mnie poprowadź

140.Jednego mamy Ojca i jedną Matkę

141.Gdy Boży Duch

142.Przybądź Duchu Święty

143.Duchu Miłości wylewaj się na nas

144.Jesteś życiem mym

145.Gdyby wiara twa

146.Klaszczmy w dłonie

147.O Pani moja i Matko moich dni

148.Stoję dziś

149.Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności

150.W Tobie wszystko mam

151.Oto idę, idę Panie

152.Schowaj mnie pod skrzydła Swe

153.Z głębokości mórz aż po szczyty gór

154.W Tobie jest światło

155.Otwórz me oczy o Panie

156.Chrystus Pan Boży Syn

157.Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń

158.Pewnej nocy łzy z oczu mych

159.Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie

160.Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze

161.Przyjaciela mam co pociesza mnie

162.Kiedyś wino i chleb

163.Ona najpiękniejsza z Gwiazd

 

 

 

 

 

1. Chcę przestąpić Jego próg

z dziękczynieniem w sercu mym.

I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go.

Bo kolejny nadszedł dzień,

który dał dla mnie Bóg.

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Pan radością mą, Pan radością mą,

chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest.

 

2. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem

U Jego tronu oddajmy cześć.

Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem -

Radosną Bogu śpiewajmy pieśń!

Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu.

Rozraduj się w Nim, Światłości twej.

Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu

Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.

 

3. Spójrz, Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu,

by spotkać Cię, powiedzieć parę słów.

By przyjąć Cię do serc i do domów,

byś z nami był po wszystkie dni.

2. Dziś, Ojcze nasz, przynieśliśmy Ci

gorące serca dzieci Twych.

Rozpalaj je wciąż ogniem swej miłości,

niech będą Twe po wszystkie dni.

3. Dziś Ojcze nasz, dziękujemy Ci,

że jesteś w nas, że chcesz z nami być.

Pozostań tu, nie odchodź od swych dzieci.

Chcemy być z Tobą po wszystkie dni.

 

4. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom.

Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie

i razem chwalmy Go.

Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas.

Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu,

Bogu oddajmy cześć.

 

5. Przyjdź z pokłonem Ludu Boży,

Przyjdź ze śpiewem, Ludu Święty,

Sław Jezusa, swego Zbawcę,

Wspaniałego Króla Chwały.

 

6. Panie mój, przychodzę dziś,

serce me skuszone przyjm, skłaniam się przed świętym tronem Twym.

Wznoszę ręce moje wzwyż,

miłość mą wyznaję Ci.

I uwielbiam Ciebie w Duchu

i uwielbiam w prawdzie Cię,

życie me oddaję Tobie, uświęć je

.

7. Tak mnie skrusz,

tak mnie złam,

tak mnie wypal, Panie,

byś został tylko Ty /2x

naprawdę Ty.

Duchu Święty napełnij mnie,

Duchu Święty rozkochaj mnie

w Bogu mym.

 

8. Ref.: Jezus Chrystus jest moim zbawieniem.

Idąc z nim nie lękam się,

bo w moim sercu gości pewność,

że mój Pan dziś ze mną jest.

1. Wychwalam Cię, Panie, mój Boże,

bo byłem daleko od Ciebie.

Teraz znów Cię odnalazłem,

w Twoim ręku jest życie me.

2. Biegnijcie

z radością do źródeł,

do źródeł Bożego Zbawienia.

Każdego dnia chwalcie Pana,

Jego Imienia wzywajcie wciąż.

3. Ogłoście całemu ludowi

wielkie dzieła Bożej miłości

i z radością wspominajcie,

jak jest wielki i święty Pan.

4. Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy

Niech świat cały pozna Boga,

Trwaj w radości, o Syjonie,

Gdyż Zbawiciel przy tobie jest.

 

9. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.

Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie.

On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.

Będę, będę mieszkał razem z Panem mym.

 

10. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał.

Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił

z uwielbieniem.

Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je,

niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

11. Wszystkie moje troski i kłopoty,

w Twoje ręce składam, Panie mój.

Bardzo cie

szę się, że właśnie nas wybrałeś

byśmy idąc nieśli Imię Twe.

2. Przyjmij dzisiaj, Panie, nasze dary:

pobłogosław wino to i chleb,

wszystko co czynimy, wszystko, co śpiewamy,

przyjmij w darze, dobry Boże nasz.

3. Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem,

poisz mnie przedziwnie swoją Krwią,

uczysz mnie codziennie mądrości swoim Słowem,

żebym wreszcie poznał miłość Twą.

 

12. Wspaniały Dawco miłości

składamy na Twoim stole

wszystko co mamy, /2x

choć i tak, to od wieków jest Twoje.

 

13. Przyjmij Boże te dary

z rąk twego kapłana:

ten zadatek miłości Chrystusa i Pana.

Ten chleb czysty i wino,

które Ci składamy,

na pamiątkę Chrystusa,

gdy je poświęcamy.

Przyjmij Boże te dary:

prosim Cię ze łzami,

a dla Krwi Syna Twego

zmiłuj się nad nami.

Niech wonność

tej ofiary

przed Twój tron się wzniesie

i niech nam wiecznej chwały

nagrodę przyniesie.

 

14. Ofiaruję Tobie Panie mój,

całe życie me,

cały jestem Twój, aż na wieki.

Oto moje serce, przecież wiesz,

Tyś miłością mą jedyną jest.

 

15. Złącz Panie, miłujących Cię,

Złącz w jedną drogę wiele dróg.

Wszak jedna miłość wiedzie nas,

I Bogiem wszystkich jeden Bóg.

2. Ze wszech stron świata dąży lud,

by ujrzeć Ojca twarzą w twarz.

Na górny Syjon, w Jego dom,

wszak mieszkań wiele dla nas masz.

 

16. Jezus dajenam zbawienie,

Jezus daje pokój nam

Jemu składam dziękczynienie,

chwałę z serca mego dam.

Ref.: Jezus siłą mą,

Jezus pieśnią mego życia.

Królem wiecznym On,

niepojęty w mocy swej.

W Nim znalazłem to,

czego szukałem do dzisiaj.

Sam mi podał dłoń,

bym zwyciężał w każdy dzień.

2.W Jego Ranach uzdrowienie,

w Jego Śmierci życia dar.

Jego Krew, to oczyszczenie;

Jego Życie chwałą nam.

 

17. Zbliżam się w pokorze

i niskości swej.

Wielbię Twój Majestat

skryty w Hostii tej.

Tobie dziś w ofierze

serce daję swe.

O, utwierdzaj w wierze,

Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże,

w Tobie wzrok i smak.

Kto się im poddaje,

temu wiary brak.

Ja jedynie wierzyć

Twej nauce chcę,

że w postaci Chleba

utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na krzyżu

skryłeś wobec nas.

Tu ukryte z

Bóstwem

Człowieczeństwo wraz.

Lecz w Oboje wierząc

wiem, że dojdę tam,

gdzieś przygarnął łotra:

do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz

Twych nie szukam ran,

lecz wyznaję z wiarą,

żeś mój Bóg i Pan.

Pomóż wierze mojej,

Jezu łaską swą,

ożyw mą nadzieję,

rozpal miłość mą

 

18. Jesteś Panie winnym krzewem,

a my jego latorośle,

moc czerpiemy tylko z Ciebie,

Ty w nas żyjesz swą miłością.

Ref.:Panie, Panie, naucz nas

w miłości Twojej trwać. /2x

2. Cóż trwałego poza Tobą,

człowiek zdziała sam ze

siebie?

Któż potrafi własne dobro

oblec w kształty nieśmiertelne?

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz

tak wspaniałą i szeroką,

że wyzwala pełną radość

w sercu, które Ciebie kocha.

4. Wejdź, o Jezu, w nasze życie,

głębią łaski, mocą Słowa.

Byśmy mogli

owoc przynieść,

cześć i chwałę Ojcu oddać.

 

19. W kruszynie chleba, Panie jesteś,

schowany wielki Ty Pan.

Przychodzisz do nas już przez wieki,

by ofiarować Siebie nam.

2. W tych kroplach wina Twoja Krew

przelana za nas, Panie mój.

Tak wiele jej na krzyżu było,

by odkupić nas od zła.

3. Ty, Panie, miłością jesteś,

Ty, Panie, kochasz nas.

I proszę Ciebie by tak było

wciąż przez wiele lat,     ... długich

 

20. Jezus, najwyższe Imię,

nasz Zbawiciel, Książę Pokoju.

Emmanuel, Bóg jest z nami,

Odkupicie

l, Słowo żywota.

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,

jedyny Ojca Syn, Umiłowany.

Zgładził grzech, Baranek na wieki,

królów Król i panów Pan.

 

21. Idzie mój Pan, /2x

On teraz biegnie, by spotkać mnie.

Mija góry, łąki, lasy,

by Komunii stał się cud.

On chce Chlebem nas nakarmić,

by nasycić życia głód.

 

22. O, Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. /2x

Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń:

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz, /2x

Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. /2x

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam, /2x

Chwalimy Święte Imię Boga, jak uczyłeś nas. /2x

4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak, /2x

Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej świ

atu brak. /2x

 

23. Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,

Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.

Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,

Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się.

 

24. Chcę wywyższać Imię Twe,

chcę wyśpiewać Tobie chwałę!

Panie, dziś raduję się,

bo przyszedłeś, by mnie zbawić.

Z nieba zstąpiłeś i chcesz,

prowadzić mnie.

Na krzyżu zmarłeś, by mój

zapłacić dług.

Z grobu wstałeś i dziś

nieba Królem jesteś Ty,

chcę wywyższać Imię Twe.

 

25. Jesteś Królem /4x

Królem jest Bóg.

Podnieśmy wszyscy nasze serca,

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,

Stawajmy przed obliczem Pana,

Wielbiąc Go. /2x

 

26. Jesteś radością mojego życia,

O,o,o Panie mój.

Ty jesteś moim Panem /3x

Na zawsze jesteś Panem mym

 

27. O wychwalajcie Go wszystkie narody!

O wychwalajcie Go wszystkie ludy!

Jego łaskawość nad nami potężna,

a Jego wierność trwa na wieki.

O, Alleluja, Alleluja! /4x

 

28. Jezus jest tu. /2x

O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,

Jezus jest tu.

 

29. Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń.

Teraz zawsze na wieki. Amen! /2x

Alleluja, alleluja, alleluja. Amen! /2x

 

30. Mój Pan żyje,

niech będzie wywyższony i błogosławiony

Bóg zbawienia mego.

Będę śpiewał Ci, sławił imię Twe

i wśród narodów głosił chwałę Twą.

 

31. Święte Imię Jezus /2x

Jest na ustach mych

i w sercu mym,

w mocy Ducha uwielbiam Cię.

Nie ma w innym zbawienia,

gdyż nie dano nam ludziom innego Imienia,

w Nim zbawienie jest.

 

32. Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony.

Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.

On

osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci.

Tu u Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.

Niepojęty w Swej mądrości Święty, Święty Bóg miłości.

Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.

 

33. Świętemu Bogu oddaj cześć

dziękczynną z serc

a śpiewaj pieśń

Jezusa Syna swego, Bóg darował nam.

W Nim słaby mocnym staje się,

biedny niechaj wyzna, że bogatym jest

gdyż wszystko dał nam Bóg.


44. Jak łania pragnie wody ze strumieni,

moja dusza pragnie Cię.

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,

zawsze chcę uwielbiać Cię.

Tylko Ty jesteś mocą mą,

Twoja wola wolą mą.

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,

zawsze chcę uwielbiać Cię.

 

45. Chwalę Ciebie Panie, /2x

i uwielbiam. /2x

Wznoszę w górę swoje ręce,

uwielbiając imię Twe.

Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś.

Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

 

46. Ja wierzę, że to Jezus.

Wierzę, że On Synem Boga jest.

On zmarł i powstał, aby żyć,

i za cenę śmierci życie dał.

Wierzę, że

jest tu teraz, (On tu teraz jest).

Stoi pośród nas.

Ma moc nas teraz uzdrawiać, (uzdrowienia moc).

Ma przebaczenia dar.

2.Ja wierzę Tobie, Panie.

Wierzę, że Tyś Synem Boga jest.

Zmarłeś i powstałeś, aby żyć,

i za cenę śmierci życie dać.

Wierzę, że

tutaj jesteś, (Ty jesteś tu).

Stoisz pośród nas.

Masz moc nas teraz uzdrawiać, (Uzdrowienia moc).

Masz przebaczenia dar.

 

47. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń,

Chwała Barankowi.

Alleluja, /3x

chwała i cześć.

 

48. Bo góry mogą ustąpić; bo góry mogą ustąpić

i pagórki się zachwiać; i pagórki się zachwiać.

Ale miłość Moja, miłość Moja

nigdy nie odstąpi od ciebie -

mówi Pan.

49. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. /2x

On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. /2x

 

50. Bóg tak umiłował świat,

że Syna Swego Jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy,

nie zginą, ale życie wieczne miał.

O, o, Jezus, Jezus, Jezus. /2x

 

51. Cały świat jest pełny Twej miłości

i dobroci pełny każdy dzień.

Każda chwila jest pełna radości,

gdy szukamy Cię wśród życia mgieł.

Ref.: Naucz nas żyć, Twoim życiem, Panie,

naucz, że Drogą jesteś właśnie Ty.

Naucz, że Prawdy w Tobie trzeba szukać,

bo Drogą, Prawdą, Życiem jesteś Ty.

2. Nie odbierze nam nikt już Twej miłości,

gdy jej ducha tchnąć zechciałeś w nas.

U weselasz dni naszej młodości,

Drogowskazem jesteś w każdy czas.

 

52. Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja.

Niech obroną będzie nam, alleluja!

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja.

Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

3. Chcemy zgłębiać Słowa treść, alleluja.

Braciom je radośnie nieść, alleluja!

4. Chcemy nim na co dzień żyć, alleluja.

I w przyjaźni z Bogiem być, alleluja!

5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja.

Ty nam wieczne życie dasz, alleluja!

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja.

W Trójcy Świętej Jeden Bóg, alleluja!

53. Słuchaj, Izraelu: tylko Jahwe jest Bogiem twym.

Kochaj Pana, Boga swego, całym swym sercem.

Kochaj Pana, Boga swego, całą swą duszą.

Kochaj Pana, Boga swego, całym umysłem.

Kochaj Pana, Boga swego, całym swym życiem.

 

54. Zobaczcie, jak wielką miłością

obdarzył nas Ojciec!

Ref.: Śpiewajmy dobremu Bogu, alleluja!

2. On nazwał nas swymi dziećmi

i rzeczywiście nimi jesteśmy.

3. Wiemy, że gdy się objawi,

będziemy do Niego podobni.

4. Będziemy widzieć Pana,

takie

go, jakim jest.

5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję,

podobnie jak On jest święty.

 

55. Ty wskazałeś drogę do miłości -Ty Panie.

Ty zmieniłeś świat Swym zmartwychwstaniem

-

Ty Panie, Panie.

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,

Tylko Ty, Panie tylko Ty.

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich

-

Ty Panie.

I dlatego jesteś tak mi bliski

-

Ty Panie, Panie.

U Twych stóp cały świat, Ty wiesz co czeka nas

Tylko Ty, Panie tylko Ty.

3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy

-

Ty Panie.

Choć mym oczom jesteś niewidoczny

-

Ty Panie, Panie.

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się

Tylko Ty, Panie tylko Ty.

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się

Tylko Ty możesz pomóc mi.

 

56. To przykazanie Ja dziś daję wam,

byście się miłowali, jak Ja miłuję was.

A wtedy wszyscy poznają, żeście moi,

gdy miłość wzajemną mieć będziecie.

2. Wierzymy, Panie, że nadejdzie czas,

kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras.

I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami,

a miłość wzajemna nas ocali.

3. Pokoju

wtedy, dasz nam, Panie, dar,

który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar.

A wtedy poznasz, o Panie, żeśmy Twoi,

bo miłość wzajemną mieć będziemy.

57. Głoś Imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały.

Złącz się z chórami niebios, zastępów wspaniałych.

Harfa

i róg niech zagra: "Któż jest jak Bóg"!

By krańce ziemi słyszały.

2.Głoś Imię Pana, On twoim losem kieruje.

Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje.

Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń,

On cię od zła zachowuje.

3.Głoś Imię Pana, razem ze

wszystkim co żyje.

On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije.

On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn,

teraz i na wieki. Amen.

 

58. Chrystus Pan przyszedł na świat,

aby zbawić wszystkich nas.

Aby nam życie wieczne dać

i zamieszkać w każdym z nas

.

Ref.: Za to, że tak mało kocham,

za to, że tak mało służę,

za to, że tak słabo wierzę,

przepraszam Cię.

2. On miłością nam nakazał żyć

i tak kochać uczył nas.

Do Królestwa Swego nas zaprasza,

życie wieczne daje nam.

3. Pozwól mi stać się uczniem

Twym,

pozwól iść mi drogą Twą.

Pozwól mi kochać cały świat,

pomóż zwalczyć wszelkie zło.

 

59. Pan zmartwychwstał i jest z nami: alleluja, alleluja

Głośmy razem z aniołami: alleluja, alleluja

Triumfuje Boży Syn: alleluja, alleluja

Nieba śpiew podejmij ziemio: alleluja, alleluja.

2. Darem zbawczej swej miłości: alleluja, alleluja

Zburzył wszelki mur wrogości: alleluja, alleluja

Chrystus Pan pokonał śmierć: alleluja, alleluja

I otworzył nam niebiosa: alleluja, alleluja.

3. Żyje znowu nasz Król chwały: alleluja, alleluja

Który dla nas dał się cały: alleluja, alleluja

Gdzież, o śmierci, oścień twój: alleluja, alleluja

Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo: alleluja, alleluja.

4.Tam, gdzie głową On wszystkiego, alleluja, alleluja

Postępujmy w ślady Jego, alleluja, alleluja

Powstaniemy razem z Nim, alleluja, alleluja

Z krzyża, grobu i ciemności: alleluja, alleluja.

5. Chryste, nasze zmartwychwstanie, alleluja, alleluja

Nieba ziemi wieczny Panie, alleluja, alleluja

W dniu triumfu Twego cześć, alleluja, alleluja

Tobie, Ojcu i Duchowi: alleluja, alleluja.

 

 

60. Magnificat, magnificat,

magnificat anima mea, Dominum.

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

 

61. Jeśli masz, chwile smutne w swym życiu,

powierz się Matce.

Kiedy rozpacz, rozdziera t

we serce,

ofiaruj się Jej.

Matce, która pod krzyżem stała.

Matce, która się z Synem żegnała.

Która uczyć cię będzie pokory,

Cierpienie znieść ci pomoże;

Ona, Matka...

2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę,

powierz się Matce.

Gdy na szlaku, zaskoczy cię burza,

ofiaruj się Jej.

3. Jeśli zgubisz, swą drogę do Boga,

powierz się Matce.

Gdy w twym sercu znów gości trwoga,

ofiaruj się Jej.

 

62. Gdy klęczę przed Tobą,

modlę się i składam hołd:

Weź ten dzień, uczyń go Twym

i we mnie miłość wznieć.

Ref. Ave Maria

, gratia plena,

Dominus tecum, benedicta tu.

2. Wszystko Tobie daję:

każdy sen i każdą myśl.

Matko Boga, Matko moja,

wznieś je przed Boży tron.

3.Gdy klęczę przed Tobą,

widzę Twą radosną twarz:

Każda myśl, każde słowo,

niech spocznie w dłoniach Twych.

 

63. Maryjo, śliczna Pani,

Matko Boga i ludzi na ziemi,

Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,

Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.

Ref.: Maryja, Ave Maryja,

u Boga nam wybłagaj zdroje łask,

by świat lepszy był, by w miłości żył.

O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

2. Maryjo, śliczna Pani,

świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,

w sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach.

Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam.

 

64. Jest na świecie miłość,

której Imię srebrzystym promieniem objęło ziemię.

Gdy Ci będzie smutno Imię to wypowiedz,

a przy tobie Ona zjawi się.

Ref.: Matka z radością poda dłoń,

gdy powiesz Mario w Tobie ufność mam.

Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy,

Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił.

Jest w Niej tyle

ciepła,

a w spojrzeniu Jej dobroć i troska matczyna gości.

Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko

i jak dziecko powiedz: Kocham Cię.

 

65. Jezus swoją Matkę pozostawił,

byś w swym życiu miał do kogo iść.

Ona swa opieką cię otoczy,

jeśli nie zwlekając

pójdziesz dziś.

Ref.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się

i pozostaw wszystkie troski Jej.

Ona sercem swym Matczynym, nieustannie czeka,

abyś wyznał to, co gnębi cię.

2. Nikt tak twego serca nie zrozumie,

nikt tak kochać nie potrafi też.

Nikt w miłości

wytrwać tak nie umie,

jak Maryja, zresztą o tym wiesz.

3. Wielu ludzi tutaj przybywało,

by odszukać biegu życia treść.

A Maryja zawsze to sprawiała,

że krzyż Pana łatwiej było nieść.

 

66. Ref.: Jak paciorki różańca,

przesuwają się chwile,

nasze smutki radości i blaski.

A ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,

Święta Panno, Maryjo, pełna łaski.

1. My także mamy małe zwiastowanie,

My też czekamy Twego narodzenia,

My też Jezusa z drżeniem serc szukamy,

W Tajemnicach Radosnych -

módl się za nami.

2. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,

I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi,

Gdy nas mrok otoczy nie jesteśmy sami.

W Tajemnicach Bolesnych -

módl się za nami.

3. My także mamy swą ojczyznę w niebie,

Tam, w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.

Tam, w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy,

W Tajemnicach Chwalebnych -

módl się za nami.

 

67. Ref.: Pokładam w Panu ufność mą,

zawsze ufam Jego słowu.

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,

racz wysłuchać, Panie prośby mej.

Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,

usłysz modły i błaganie.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,

któż przed gniewem Twym ostoi się?

Lecz ufamy, że przebaczysz winy,

byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu,

dusza moja ufa Jego słowu.

Tęskniej czeka dusza moja Pana,

niż jutrzenki nocne straże.

68. Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy...

Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy...

 

69. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Gdzie Bóg, Król świata całego,

dokonał życia swojego.

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Ta sama Krew Cię skropiła,

która nas z grzechów obmyła.

3. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Z Ciebie moc płynie i męstwo,

w Tobie

jest nasze zwycięstwo.

 

70. Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę,

Ty mi dajesz swojego Ducha, uwielbiam Cię.

71. Ref.: Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie,

Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię,

1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,

gdy noc się już kończy, a ranek się budzi.

Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża

do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach.

2. Pociesz zrozpaczonych, chleb daj głodującym,

modlących się wysłuchaj, wybacz umierającym.

Spójrz, Cierpienia Sokole, na wszechświat, na ziemię,

na cichy ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie.

 

72. Zbawienie przyszło przez krzyż,

Ogromna to tajemnica.

Każde cierpienie ma sens

Prowadzi do pełni życia.

Ref.: Jeżeli chcesz mnie naśladować,

to weź swój krzy

ż na każdy dzień,

i choć ze mną zbawiać świat,

kolejny już wiek.

2. Codzienność wiedzie przez krzyż,

Większy, im kochasz goręcej.

Nie musisz ginąć już dziś,

Lecz ukrzyżować swe serce.

3. Każde spojrzenie na krzyż,

niech niepokojem zagości.

Bo wszystko w życiu to nic,

Wobec tak wielkiej miłości.

73. Niosę Tobie mój grzech,

to co najgorsze jest,

w duszy mej, w sercu mym,

abyś Ty, uleczył mnie jeszcze raz.

 

74. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,

niech ciemność ma nie przemawia do mnie już,

Jezu, Tyś