gry online

ŚPIEWNIK

Schola „Siódme Niebo”

Parafia

p.w. Najświętszej Maryi Panny

Nieustającej Pomocy w

Biskupicach

1.Chcę przestąpić Jego próg

2.Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem

3.Spójrz, Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu

4.Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom

5.Przyjdź z pokłonem Ludu Boży

6.Panie mój, przychodzę dziś

7.Tak mnie skrusz

8.Jezus Chrystus jest moim zbawieniem

9.Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie

10.Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał

11.Wszystkie moje troski i kłopoty

12.Wspaniały Dawco miłości

13.Przyjmij Boże te dary

14.Ofiaruję Tobie Panie mój

15.Złącz Panie, miłujących Cię

16.Jezus daje nam zbawienie

17.Zbliżam się w pokorze

18.Jesteś Panie winnym krzewem

19.W kruszynie chleba, Panie jesteś

20.Jezus, najwyższe Imię

21.Idzie mój Pan

22.O, Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew

23.Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest

24.Chcę wywyższać Imię Twe

25.Jesteś Królem

26.Jesteś radością mojego życia

27.O wychwalajcie Go wszystkie narody

28.Jezus jest tu

29.Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń

30.Mój Pan żyje

31.Święte Imię Jezus

32.Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony

33.Świętemu Bogu oddaj cześć

34.Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz

35.On jest moim życiem, On jest moją siłą

36.Panu naszemu pieśni grajcie

37.Uwielbiam Imię Twoje Panie

38.Czcijmy Jezusa, czcijmy Go

39.Tylko Ciebie pragnę Panie mój

40.Będę śpiewał Tobie, Mocy moja

41.Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie

42.Alleluja, wznoś pod niebo głos

43.Ubi caritas et Amor

44.Jak łania pragnie wody ze strumieni

45.Chwalę Ciebie Panie

46.Ja wierzę, że to Jezus

47.Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń

48.Bo góry mogą ustąpić; bo góry mogą ustąpić

49.Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja

50.Bóg tak umiłował świat

51.Cały świat jest pełny Twej miłości

52.Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja.

53.Słuchaj, Izraelu: tylko Jahwe jest Bogiem twym.

54.Zobaczcie, jak wielką miłością

55.Ty wskazałeś drogę do miłości-Ty Panie

56.To przykazanie Ja dziś daję wam

57.Głoś Imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały

58.Chrystus Pan przyszedł na świat

59.Pan zmartwychwstał i jest z nami: alleluja, alleluja

60.Magnificat, magnificat

61.Jeśli masz, chwile smutne w swym życiu

62.Gdy klęczę przed Tobą

63.Maryjo, śliczna Pani

64.Jest na świecie miłość

65.Jezus swoją Matkę pozostawił,

66.Jak paciorki różańca

67.Pokładam w Panu ufność mą,

68.Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy...

69.Krzyżu Chrystusa, bądź że pochwalony

70.Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę

71.Rozpiętyna ramionach, jak sokół na niebie

72.Zbawienie przyszło przez krzyż

73.Niosę Tobie mój grzech

74.Jezu, Tyś jest światłością mej duszy

75.Misericordias Domini

76.Wielbić Pana chcę

77.Boża radość jak rzeka

78.Wesoły nam dzień dziś nastał

79.Powstań Przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź

80.Wadowice -rok 20 Emi rodzi syna

81.Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie

82.Ziemia, którą mi dajesz, nie jest, fikcją ani bajką

83.Choć jestem mały jak palec

84.Ty wyzwoliłeś nas Panie

85.Bądź pozdrowiony gościu nasz

86.Jedzie pociąg do nieba

87.Dzielmy się wiarą jak chlebem

88.Maryjo śliczna pani

89.Jezus, najwyższe Imię

90.Chcę przestąpić Jego próg

91.Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,

92.Pan jest mocą swojego ludu.

93.Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał

94.Przed obliczem Pana uniżmy się. (2x)

95.Przyjdź do nas cicho

96.Jeden jest tylko Pan

97.Raduje się dusza ma

98.Gdy się budzę co dzień pytam

99.Nie boję się gdy ciemno jest

100.Bo jak śmierć potężna jest Miłość

101.Taki duży taki mały może Świętym być

102.Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie

103.Powierz się Matce

104.Pani ufność nasza

105.Będę śpiewał Tobie mocy moja

106.O Pani moja i Matko moich dni

107.Przychodzisz Panie

108.Nasz Bóg jest potężny

109.Niech oblicze Twe, Panie mój

110.Więcej miłości

111.Bili Go trzciną i pluli Mu w twarz

112.Niechaj zstąpi Duch

113.Chrystus Pan Zbawieniem jest

114.Niech nas ogarnie łaska Panie Twa

115.O Jezu w hostii utajony

116.Oto są baranki młode

117.Chrystus Pan Zbawieniem jest

118.Jedzie pociąg do nieba

119.Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo

120.Dla Ciebie siedzę, dla Ciebie chodzę

121.Szukałem Was ...

122.Ukaż mi Panie Swą Twarz

123.Chcemy spożyć Pismo Święte

124.Nie bójcie się miłości

125.Dam dam

126.Gdy adwentowy wieczór nadchodzi

127.Anioł Stróż

128.Czekam na Ciebie

129.Weź do ręki swą gitarę

130.Maleńka miłość

131.Gore gwiazda Jezusowi

132.Oto idzie mój Bóg

133.Świętemu Bogu oddaj cześć

134.Zanurz mnie Panie w zdrojach Miłosierdzia

135.Panie Boże dlaCiebie śpiewam

136.Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

137.Uwielbiam Imię Twoje Panie

138.Twe miłosierdzie niech spływa, niech spływa

139.Ty tylko mnie poprowadź

140.Jednego mamy Ojca i jedną Matkę

141.Gdy Boży Duch

142.Przybądź Duchu Święty

143.Duchu Miłości wylewaj się na nas

144.Jesteś życiem mym

145.Gdyby wiara twa

146.Klaszczmy w dłonie

147.O Pani moja i Matko moich dni

148.Stoję dziś

149.Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności

150.W Tobie wszystko mam

151.Oto idę, idę Panie

152.Schowaj mnie pod skrzydła Swe

153.Z głębokości mórz aż po szczyty gór

154.W Tobie jest światło

155.Otwórz me oczy o Panie

156.Chrystus Pan Boży Syn

157.Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń

158.Pewnej nocy łzy z oczu mych

159.Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie

160.Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze

161.Przyjaciela mam co pociesza mnie

162.Kiedyś wino i chleb

163.Ona najpiękniejsza z Gwiazd

 

 

 

 

 

1. Chcę przestąpić Jego próg

z dziękczynieniem w sercu mym.

I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go.

Bo kolejny nadszedł dzień,

który dał dla mnie Bóg.

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Pan radością mą, Pan radością mą,

chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest.

 

2. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem

U Jego tronu oddajmy cześć.

Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem -

Radosną Bogu śpiewajmy pieśń!

Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu.

Rozraduj się w Nim, Światłości twej.

Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu

Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.

 

3. Spójrz, Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu,

by spotkać Cię, powiedzieć parę słów.

By przyjąć Cię do serc i do domów,

byś z nami był po wszystkie dni.

2. Dziś, Ojcze nasz, przynieśliśmy Ci

gorące serca dzieci Twych.

Rozpalaj je wciąż ogniem swej miłości,

niech będą Twe po wszystkie dni.

3. Dziś Ojcze nasz, dziękujemy Ci,

że jesteś w nas, że chcesz z nami być.

Pozostań tu, nie odchodź od swych dzieci.

Chcemy być z Tobą po wszystkie dni.

 

4. Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom.

Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie

i razem chwalmy Go.

Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas.

Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu,

Bogu oddajmy cześć.

 

5. Przyjdź z pokłonem Ludu Boży,

Przyjdź ze śpiewem, Ludu Święty,

Sław Jezusa, swego Zbawcę,

Wspaniałego Króla Chwały.

 

6. Panie mój, przychodzę dziś,

serce me skuszone przyjm, skłaniam się przed świętym tronem Twym.

Wznoszę ręce moje wzwyż,

miłość mą wyznaję Ci.

I uwielbiam Ciebie w Duchu

i uwielbiam w prawdzie Cię,

życie me oddaję Tobie, uświęć je

.

7. Tak mnie skrusz,

tak mnie złam,

tak mnie wypal, Panie,

byś został tylko Ty /2x

naprawdę Ty.

Duchu Święty napełnij mnie,

Duchu Święty rozkochaj mnie

w Bogu mym.

 

8. Ref.: Jezus Chrystus jest moim zbawieniem.

Idąc z nim nie lękam się,

bo w moim sercu gości pewność,

że mój Pan dziś ze mną jest.

1. Wychwalam Cię, Panie, mój Boże,

bo byłem daleko od Ciebie.

Teraz znów Cię odnalazłem,

w Twoim ręku jest życie me.

2. Biegnijcie

z radością do źródeł,

do źródeł Bożego Zbawienia.

Każdego dnia chwalcie Pana,

Jego Imienia wzywajcie wciąż.

3. Ogłoście całemu ludowi

wielkie dzieła Bożej miłości

i z radością wspominajcie,

jak jest wielki i święty Pan.

4. Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy

Niech świat cały pozna Boga,

Trwaj w radości, o Syjonie,

Gdyż Zbawiciel przy tobie jest.

 

9. Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.

Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie.

On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.

Będę, będę mieszkał razem z Panem mym.

 

10. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał.

Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił

z uwielbieniem.

Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je,

niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.

11. Wszystkie moje troski i kłopoty,

w Twoje ręce składam, Panie mój.

Bardzo cie

szę się, że właśnie nas wybrałeś

byśmy idąc nieśli Imię Twe.

2. Przyjmij dzisiaj, Panie, nasze dary:

pobłogosław wino to i chleb,

wszystko co czynimy, wszystko, co śpiewamy,

przyjmij w darze, dobry Boże nasz.

3. Karmisz mnie codziennie swoim Ciałem,

poisz mnie przedziwnie swoją Krwią,

uczysz mnie codziennie mądrości swoim Słowem,

żebym wreszcie poznał miłość Twą.

 

12. Wspaniały Dawco miłości

składamy na Twoim stole

wszystko co mamy, /2x

choć i tak, to od wieków jest Twoje.

 

13. Przyjmij Boże te dary

z rąk twego kapłana:

ten zadatek miłości Chrystusa i Pana.

Ten chleb czysty i wino,

które Ci składamy,

na pamiątkę Chrystusa,

gdy je poświęcamy.

Przyjmij Boże te dary:

prosim Cię ze łzami,

a dla Krwi Syna Twego

zmiłuj się nad nami.

Niech wonność

tej ofiary

przed Twój tron się wzniesie

i niech nam wiecznej chwały

nagrodę przyniesie.

 

14. Ofiaruję Tobie Panie mój,

całe życie me,

cały jestem Twój, aż na wieki.

Oto moje serce, przecież wiesz,

Tyś miłością mą jedyną jest.

 

15. Złącz Panie, miłujących Cię,

Złącz w jedną drogę wiele dróg.

Wszak jedna miłość wiedzie nas,

I Bogiem wszystkich jeden Bóg.

2. Ze wszech stron świata dąży lud,

by ujrzeć Ojca twarzą w twarz.

Na górny Syjon, w Jego dom,

wszak mieszkań wiele dla nas masz.

 

16. Jezus dajenam zbawienie,

Jezus daje pokój nam

Jemu składam dziękczynienie,

chwałę z serca mego dam.

Ref.: Jezus siłą mą,

Jezus pieśnią mego życia.

Królem wiecznym On,

niepojęty w mocy swej.

W Nim znalazłem to,

czego szukałem do dzisiaj.

Sam mi podał dłoń,

bym zwyciężał w każdy dzień.

2.W Jego Ranach uzdrowienie,

w Jego Śmierci życia dar.

Jego Krew, to oczyszczenie;

Jego Życie chwałą nam.

 

17. Zbliżam się w pokorze

i niskości swej.

Wielbię Twój Majestat

skryty w Hostii tej.

Tobie dziś w ofierze

serce daję swe.

O, utwierdzaj w wierze,

Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże,

w Tobie wzrok i smak.

Kto się im poddaje,

temu wiary brak.

Ja jedynie wierzyć

Twej nauce chcę,

że w postaci Chleba

utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na krzyżu

skryłeś wobec nas.

Tu ukryte z

Bóstwem

Człowieczeństwo wraz.

Lecz w Oboje wierząc

wiem, że dojdę tam,

gdzieś przygarnął łotra:

do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz

Twych nie szukam ran,

lecz wyznaję z wiarą,

żeś mój Bóg i Pan.

Pomóż wierze mojej,

Jezu łaską swą,

ożyw mą nadzieję,

rozpal miłość mą

 

18. Jesteś Panie winnym krzewem,

a my jego latorośle,

moc czerpiemy tylko z Ciebie,

Ty w nas żyjesz swą miłością.

Ref.:Panie, Panie, naucz nas

w miłości Twojej trwać. /2x

2. Cóż trwałego poza Tobą,

człowiek zdziała sam ze

siebie?

Któż potrafi własne dobro

oblec w kształty nieśmiertelne?

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz

tak wspaniałą i szeroką,

że wyzwala pełną radość

w sercu, które Ciebie kocha.

4. Wejdź, o Jezu, w nasze życie,

głębią łaski, mocą Słowa.

Byśmy mogli

owoc przynieść,

cześć i chwałę Ojcu oddać.

 

19. W kruszynie chleba, Panie jesteś,

schowany wielki Ty Pan.

Przychodzisz do nas już przez wieki,

by ofiarować Siebie nam.

2. W tych kroplach wina Twoja Krew

przelana za nas, Panie mój.

Tak wiele jej na krzyżu było,

by odkupić nas od zła.

3. Ty, Panie, miłością jesteś,

Ty, Panie, kochasz nas.

I proszę Ciebie by tak było

wciąż przez wiele lat,     ... długich

 

20. Jezus, najwyższe Imię,

nasz Zbawiciel, Książę Pokoju.

Emmanuel, Bóg jest z nami,

Odkupicie

l, Słowo żywota.

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,

jedyny Ojca Syn, Umiłowany.

Zgładził grzech, Baranek na wieki,

królów Król i panów Pan.

 

21. Idzie mój Pan, /2x

On teraz biegnie, by spotkać mnie.

Mija góry, łąki, lasy,

by Komunii stał się cud.

On chce Chlebem nas nakarmić,

by nasycić życia głód.

 

22. O, Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. /2x

Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń:

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. /2x

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz, /2x

Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. /2x

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam, /2x

Chwalimy Święte Imię Boga, jak uczyłeś nas. /2x

4. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak, /2x

Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej świ

atu brak. /2x

 

23. Miłość Twa od najwyższych gór wyższa jest,

Wielka jest wierność Twa, do nieba sięga wzwyż.

Miłość Twa głębsza niż ocean bez dna,

Wielka jest wierność Twa, gdy do mnie zniżasz się.

 

24. Chcę wywyższać Imię Twe,

chcę wyśpiewać Tobie chwałę!

Panie, dziś raduję się,

bo przyszedłeś, by mnie zbawić.

Z nieba zstąpiłeś i chcesz,

prowadzić mnie.

Na krzyżu zmarłeś, by mój

zapłacić dług.

Z grobu wstałeś i dziś

nieba Królem jesteś Ty,

chcę wywyższać Imię Twe.

 

25. Jesteś Królem /4x

Królem jest Bóg.

Podnieśmy wszyscy nasze serca,

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,

Stawajmy przed obliczem Pana,

Wielbiąc Go. /2x

 

26. Jesteś radością mojego życia,

O,o,o Panie mój.

Ty jesteś moim Panem /3x

Na zawsze jesteś Panem mym

 

27. O wychwalajcie Go wszystkie narody!

O wychwalajcie Go wszystkie ludy!

Jego łaskawość nad nami potężna,

a Jego wierność trwa na wieki.

O, Alleluja, Alleluja! /4x

 

28. Jezus jest tu. /2x

O wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,

Jezus jest tu.

 

29. Memu Bogu, Królowi, będę śpiewał tę pieśń.

Teraz zawsze na wieki. Amen! /2x

Alleluja, alleluja, alleluja. Amen! /2x

 

30. Mój Pan żyje,

niech będzie wywyższony i błogosławiony

Bóg zbawienia mego.

Będę śpiewał Ci, sławił imię Twe

i wśród narodów głosił chwałę Twą.

 

31. Święte Imię Jezus /2x

Jest na ustach mych

i w sercu mym,

w mocy Ducha uwielbiam Cię.

Nie ma w innym zbawienia,

gdyż nie dano nam ludziom innego Imienia,

w Nim zbawienie jest.

 

32. Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony.

Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.

On

osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci.

Tu u Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.

Niepojęty w Swej mądrości Święty, Święty Bóg miłości.

Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.

 

33. Świętemu Bogu oddaj cześć

dziękczynną z serc

a śpiewaj pieśń

Jezusa Syna swego, Bóg darował nam.

W Nim słaby mocnym staje się,

biedny niechaj wyzna, że bogatym jest

gdyż wszystko dał nam Bóg.


44. Jak łania pragnie wody ze strumieni,

moja dusza pragnie Cię.

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,

zawsze chcę uwielbiać Cię.

Tylko Ty jesteś mocą mą,

Twoja wola wolą mą.

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem,

zawsze chcę uwielbiać Cię.

 

45. Chwalę Ciebie Panie, /2x

i uwielbiam. /2x

Wznoszę w górę swoje ręce,

uwielbiając imię Twe.

Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś.

Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

 

46. Ja wierzę, że to Jezus.

Wierzę, że On Synem Boga jest.

On zmarł i powstał, aby żyć,

i za cenę śmierci życie dał.

Wierzę, że

jest tu teraz, (On tu teraz jest).

Stoi pośród nas.

Ma moc nas teraz uzdrawiać, (uzdrowienia moc).

Ma przebaczenia dar.

2.Ja wierzę Tobie, Panie.

Wierzę, że Tyś Synem Boga jest.

Zmarłeś i powstałeś, aby żyć,

i za cenę śmierci życie dać.

Wierzę, że

tutaj jesteś, (Ty jesteś tu).

Stoisz pośród nas.

Masz moc nas teraz uzdrawiać, (Uzdrowienia moc).

Masz przebaczenia dar.

 

47. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń,

Chwała Barankowi.

Alleluja, /3x

chwała i cześć.

 

48. Bo góry mogą ustąpić; bo góry mogą ustąpić

i pagórki się zachwiać; i pagórki się zachwiać.

Ale miłość Moja, miłość Moja

nigdy nie odstąpi od ciebie -

mówi Pan.

49. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. /2x

On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. /2x

 

50. Bóg tak umiłował świat,

że Syna Swego Jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy,

nie zginą, ale życie wieczne miał.

O, o, Jezus, Jezus, Jezus. /2x

 

51. Cały świat jest pełny Twej miłości

i dobroci pełny każdy dzień.

Każda chwila jest pełna radości,

gdy szukamy Cię wśród życia mgieł.

Ref.: Naucz nas żyć, Twoim życiem, Panie,

naucz, że Drogą jesteś właśnie Ty.

Naucz, że Prawdy w Tobie trzeba szukać,

bo Drogą, Prawdą, Życiem jesteś Ty.

2. Nie odbierze nam nikt już Twej miłości,

gdy jej ducha tchnąć zechciałeś w nas.

U weselasz dni naszej młodości,

Drogowskazem jesteś w każdy czas.

 

52. Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja.

Niech obroną będzie nam, alleluja!

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja.

Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

3. Chcemy zgłębiać Słowa treść, alleluja.

Braciom je radośnie nieść, alleluja!

4. Chcemy nim na co dzień żyć, alleluja.

I w przyjaźni z Bogiem być, alleluja!

5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja.

Ty nam wieczne życie dasz, alleluja!

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja.

W Trójcy Świętej Jeden Bóg, alleluja!

53. Słuchaj, Izraelu: tylko Jahwe jest Bogiem twym.

Kochaj Pana, Boga swego, całym swym sercem.

Kochaj Pana, Boga swego, całą swą duszą.

Kochaj Pana, Boga swego, całym umysłem.

Kochaj Pana, Boga swego, całym swym życiem.

 

54. Zobaczcie, jak wielką miłością

obdarzył nas Ojciec!

Ref.: Śpiewajmy dobremu Bogu, alleluja!

2. On nazwał nas swymi dziećmi

i rzeczywiście nimi jesteśmy.

3. Wiemy, że gdy się objawi,

będziemy do Niego podobni.

4. Będziemy widzieć Pana,

takie

go, jakim jest.

5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję,

podobnie jak On jest święty.

 

55. Ty wskazałeś drogę do miłości -Ty Panie.

Ty zmieniłeś świat Swym zmartwychwstaniem

-

Ty Panie, Panie.

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,

Tylko Ty, Panie tylko Ty.

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich

-

Ty Panie.

I dlatego jesteś tak mi bliski

-

Ty Panie, Panie.

U Twych stóp cały świat, Ty wiesz co czeka nas

Tylko Ty, Panie tylko Ty.

3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy

-

Ty Panie.

Choć mym oczom jesteś niewidoczny

-

Ty Panie, Panie.

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się

Tylko Ty, Panie tylko Ty.

Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się

Tylko Ty możesz pomóc mi.

 

56. To przykazanie Ja dziś daję wam,

byście się miłowali, jak Ja miłuję was.

A wtedy wszyscy poznają, żeście moi,

gdy miłość wzajemną mieć będziecie.

2. Wierzymy, Panie, że nadejdzie czas,

kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras.

I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami,

a miłość wzajemna nas ocali.

3. Pokoju

wtedy, dasz nam, Panie, dar,

który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar.

A wtedy poznasz, o Panie, żeśmy Twoi,

bo miłość wzajemną mieć będziemy.

57. Głoś Imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały.

Złącz się z chórami niebios, zastępów wspaniałych.

Harfa

i róg niech zagra: "Któż jest jak Bóg"!

By krańce ziemi słyszały.

2.Głoś Imię Pana, On twoim losem kieruje.

Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje.

Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń,

On cię od zła zachowuje.

3.Głoś Imię Pana, razem ze

wszystkim co żyje.

On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije.

On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn,

teraz i na wieki. Amen.

 

58. Chrystus Pan przyszedł na świat,

aby zbawić wszystkich nas.

Aby nam życie wieczne dać

i zamieszkać w każdym z nas

.

Ref.: Za to, że tak mało kocham,

za to, że tak mało służę,

za to, że tak słabo wierzę,

przepraszam Cię.

2. On miłością nam nakazał żyć

i tak kochać uczył nas.

Do Królestwa Swego nas zaprasza,

życie wieczne daje nam.

3. Pozwól mi stać się uczniem

Twym,

pozwól iść mi drogą Twą.

Pozwól mi kochać cały świat,

pomóż zwalczyć wszelkie zło.

 

59. Pan zmartwychwstał i jest z nami: alleluja, alleluja

Głośmy razem z aniołami: alleluja, alleluja

Triumfuje Boży Syn: alleluja, alleluja

Nieba śpiew podejmij ziemio: alleluja, alleluja.

2. Darem zbawczej swej miłości: alleluja, alleluja

Zburzył wszelki mur wrogości: alleluja, alleluja

Chrystus Pan pokonał śmierć: alleluja, alleluja

I otworzył nam niebiosa: alleluja, alleluja.

3. Żyje znowu nasz Król chwały: alleluja, alleluja

Który dla nas dał się cały: alleluja, alleluja

Gdzież, o śmierci, oścień twój: alleluja, alleluja

Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo: alleluja, alleluja.

4.Tam, gdzie głową On wszystkiego, alleluja, alleluja

Postępujmy w ślady Jego, alleluja, alleluja

Powstaniemy razem z Nim, alleluja, alleluja

Z krzyża, grobu i ciemności: alleluja, alleluja.

5. Chryste, nasze zmartwychwstanie, alleluja, alleluja

Nieba ziemi wieczny Panie, alleluja, alleluja

W dniu triumfu Twego cześć, alleluja, alleluja

Tobie, Ojcu i Duchowi: alleluja, alleluja.

 

 

60. Magnificat, magnificat,

magnificat anima mea, Dominum.

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

 

61. Jeśli masz, chwile smutne w swym życiu,

powierz się Matce.

Kiedy rozpacz, rozdziera t

we serce,

ofiaruj się Jej.

Matce, która pod krzyżem stała.

Matce, która się z Synem żegnała.

Która uczyć cię będzie pokory,

Cierpienie znieść ci pomoże;

Ona, Matka...

2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę,

powierz się Matce.

Gdy na szlaku, zaskoczy cię burza,

ofiaruj się Jej.

3. Jeśli zgubisz, swą drogę do Boga,

powierz się Matce.

Gdy w twym sercu znów gości trwoga,

ofiaruj się Jej.

 

62. Gdy klęczę przed Tobą,

modlę się i składam hołd:

Weź ten dzień, uczyń go Twym

i we mnie miłość wznieć.

Ref. Ave Maria

, gratia plena,

Dominus tecum, benedicta tu.

2. Wszystko Tobie daję:

każdy sen i każdą myśl.

Matko Boga, Matko moja,

wznieś je przed Boży tron.

3.Gdy klęczę przed Tobą,

widzę Twą radosną twarz:

Każda myśl, każde słowo,

niech spocznie w dłoniach Twych.

 

63. Maryjo, śliczna Pani,

Matko Boga i ludzi na ziemi,

Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,

Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.

Ref.: Maryja, Ave Maryja,

u Boga nam wybłagaj zdroje łask,

by świat lepszy był, by w miłości żył.

O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

2. Maryjo, śliczna Pani,

świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,

w sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach.

Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam.

 

64. Jest na świecie miłość,

której Imię srebrzystym promieniem objęło ziemię.

Gdy Ci będzie smutno Imię to wypowiedz,

a przy tobie Ona zjawi się.

Ref.: Matka z radością poda dłoń,

gdy powiesz Mario w Tobie ufność mam.

Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy,

Pragnę z Tobą iść, Ty dodaj sił.

Jest w Niej tyle

ciepła,

a w spojrzeniu Jej dobroć i troska matczyna gości.

Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko

i jak dziecko powiedz: Kocham Cię.

 

65. Jezus swoją Matkę pozostawił,

byś w swym życiu miał do kogo iść.

Ona swa opieką cię otoczy,

jeśli nie zwlekając

pójdziesz dziś.

Ref.: Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się

i pozostaw wszystkie troski Jej.

Ona sercem swym Matczynym, nieustannie czeka,

abyś wyznał to, co gnębi cię.

2. Nikt tak twego serca nie zrozumie,

nikt tak kochać nie potrafi też.

Nikt w miłości

wytrwać tak nie umie,

jak Maryja, zresztą o tym wiesz.

3. Wielu ludzi tutaj przybywało,

by odszukać biegu życia treść.

A Maryja zawsze to sprawiała,

że krzyż Pana łatwiej było nieść.

 

66. Ref.: Jak paciorki różańca,

przesuwają się chwile,

nasze smutki radości i blaski.

A ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,

Święta Panno, Maryjo, pełna łaski.

1. My także mamy małe zwiastowanie,

My też czekamy Twego narodzenia,

My też Jezusa z drżeniem serc szukamy,

W Tajemnicach Radosnych -

módl się za nami.

2. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi,

I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi,

Gdy nas mrok otoczy nie jesteśmy sami.

W Tajemnicach Bolesnych -

módl się za nami.

3. My także mamy swą ojczyznę w niebie,

Tam, w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.

Tam, w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy,

W Tajemnicach Chwalebnych -

módl się za nami.

 

67. Ref.: Pokładam w Panu ufność mą,

zawsze ufam Jego słowu.

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,

racz wysłuchać, Panie prośby mej.

Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,

usłysz modły i błaganie.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,

któż przed gniewem Twym ostoi się?

Lecz ufamy, że przebaczysz winy,

byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu,

dusza moja ufa Jego słowu.

Tęskniej czeka dusza moja Pana,

niż jutrzenki nocne straże.

68. Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy...

Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy...

 

69. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Gdzie Bóg, Król świata całego,

dokonał życia swojego.

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Ta sama Krew Cię skropiła,

która nas z grzechów obmyła.

3. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!

Z Ciebie moc płynie i męstwo,

w Tobie

jest nasze zwycięstwo.

 

70. Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę,

Ty mi dajesz swojego Ducha, uwielbiam Cię.

71. Ref.: Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie,

Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię,

1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,

gdy noc się już kończy, a ranek się budzi.

Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża

do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach.

2. Pociesz zrozpaczonych, chleb daj głodującym,

modlących się wysłuchaj, wybacz umierającym.

Spójrz, Cierpienia Sokole, na wszechświat, na ziemię,

na cichy ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie.

 

72. Zbawienie przyszło przez krzyż,

Ogromna to tajemnica.

Każde cierpienie ma sens

Prowadzi do pełni życia.

Ref.: Jeżeli chcesz mnie naśladować,

to weź swój krzy

ż na każdy dzień,

i choć ze mną zbawiać świat,

kolejny już wiek.

2. Codzienność wiedzie przez krzyż,

Większy, im kochasz goręcej.

Nie musisz ginąć już dziś,

Lecz ukrzyżować swe serce.

3. Każde spojrzenie na krzyż,

niech niepokojem zagości.

Bo wszystko w życiu to nic,

Wobec tak wielkiej miłości.

73. Niosę Tobie mój grzech,

to co najgorsze jest,

w duszy mej, w sercu mym,

abyś Ty, uleczył mnie jeszcze raz.

 

74. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,

niech ciemność ma nie przemawia do mnie już,

Jezu, Tyś

jest światłością mej duszy,

daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

 

75. Misericordias Domini

in aeternum cantabo.

Twe miłosierdzie, Panie mój,

po wiek wieków sławić chcę.

 

76. Wielbić Pana chcę,

radosną śpiewać pieśń.

Wielbić Pana chcę,

On źródłem życia jest.

 

77. Boża radość jak rzeka,

Boża radość jak rzeka,

Boża radość wypełnia duszę mą.

Boża radość jak rzeka,

Boża radość jak rzeka,

Boża radość wypełnia duszę mą.

2. Boża miłość jak rzeka ...

3. Boży pokój jak rzeka ...

4. Boża radość jak rzeka

 

78. Wesoły nam dzień dziś nastał,

którego z nas każdy żądał;

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja!

Król niebieski k'nam zawitał,   Jako śliczny kwiat zakwitał;

Po śmierci się nam pokazał. Alleluja, alleluja!

Piekielne moce zwojował,   Nieprzyjaciela podeptał,

Nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, alleluja!

Do trzeciego dnia tam mieszkał,   Ojce święte tam pocieszał,

Potem iść za Sobą kazał. Alleluja, alleluja!

Którzy w otchłaniach mieszkali,   Płaczliwie tam zawołali,

Gdy Zbawiciela ujrzeli

. Alleluja, alleluja!

"Zawitaj, przybywający,   Boży Synu wszechmogący,

Wybaw nas z piekielnej mocy. Alleluja, alleluja!

Wielkie tam wesele mieli,   Gdy Zbawiciela ujrzeli,

Którego z dawna żądali. Alelluja, alleluja!

Potem swą mocą zmartwychwstał,

Pieczęci z grobu nie

ruszał,

Na stróże wielki strach powstał. Alleluja, alleluja!

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,   Miłośnikom się

pokazał,

Anioły do Matki posłał. Alleluja, alleluja!

"O Anieli najmilejsi,   Idźcież do Panny Najświętszej,

Do Matki Mej najmilszej!" Alleluja, alleluja!

"Ode Mnie Ją pozdrawiajcie   I wesoło zaśpiewajcie:

Królowo rajska, wesel się!" Alleluja, alleluja!

Potem z wielką swą światłością   Do Matki swej

przystąpiwszy,

Pocieszył Ją, pozdrowiwszy. Alleluja, alleluja!

"Napełniona

bądź słodkości,   Matko Moja, i radości

Po onej wielkiej żałości". Alleluja, alleluja!

 

79. Powstań Przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź

Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł

Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic.

Drzewo figowe wydało gałązki owoców

I winnic krzewy, kwitnące już pachną.

 

78. Wesoły nam dzień dziś nastał,

którego z nas każdy żądał;

Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja!

Król niebieski k'nam zawitał,   Jako śliczny kwiat zakwitał;

Po śmierci się nam pokazał. Alleluja, alleluja!

Piekielne moce zwojował,   Nieprzyjaciela podeptał,

Nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, alleluja!

Do trzeciego dnia tam mieszkał,   Ojce święte tam pocieszał,

Potem iść za Sobą kazał. Alleluja, alleluja!

Którzy w otchłaniach mieszkali,   Płaczliwie tam zawołali,

Gdy Zbawiciela ujrzeli

. Alleluja, alleluja!

"Zawitaj, przybywający,   Boży Synu wszechmogący,

Wybaw nas z piekielnej mocy. Alleluja, alleluja!

Wielkie tam wesele mieli,   Gdy Zbawiciela ujrzeli,

Którego z dawna żądali. Alelluja, alleluja!

Potem swą mocą zmartwychwstał,

Pieczęci z grobu nie

ruszał,

Na stróże wielki strach powstał. Alleluja, alleluja!

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,   Miłośnikom się

pokazał,

Anioły do Matki posłał. Alleluja, alleluja!

"O Anieli najmilejsi,   Idźcież do Panny Najświętszej,

Do Matki Mej najmilszej!" Alleluja, alleluja!

"Ode Mnie Ją pozdrawiajcie   I wesoło zaśpiewajcie:

Królowo rajska, wesel się!" Alleluja, alleluja!

Potem z wielką swą światłością   Do Matki swej

przystąpiwszy,

Pocieszył Ją, pozdrowiwszy. Alleluja, alleluja!

"Napełniona

bądź słodkości,   Matko Moja, i radości

Po onej wielkiej żałości". Alleluja, alleluja!

79. Powstań Przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź

Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł

Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic.

Drzewo figowe wydało gałązki owoców

I winnic krzewy, kwitnące już pachną.

 

80. Wadowice-rok 20 Emi rodzi syna

Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna

Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w gimnazjum klasówki

Po maturze z kolegami wypad na ,,Kremówki''

Ref.: Nie

ma lepszego!, od Jana Pawła II /x2

Całą drogę życia oddał Lolek Swemu Panu

Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu

16 października 7 8 roku słyszy świat:

Habemus Papa” i doznaje szoku

Ref.: Niema lepszego!, od Jana Pawła II /x2

13 maja cały świat oddech wstrzymuje

Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje

Matka Boża miała tutaj plany widać własne

Totus Tuus i wszystko staje się zupełnie jasne

Ref.: Niema lepszego!, od Jana Pawła II /x2

2005 to kwiecień, Bóg sam decyduje

Świat się modli gdy Jan Paweł niebo obejmuje

Pontyfikat się nie kończy dobrze o tym wiecie

Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie

Ref.: Niema lepszego!, od Jana Pawła II /x2

Kościół żyje i żyć będzie słowo Boga dane

Od wiek wieków klucze Piotra są przekazywane

Znów Habemus Papa słyszy świat i się raduje

Dzieło Jana Pawła Bene detto podejmuje

Ref.: Mamy nowego!, Benedykta XVI /x4

 


81. Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie

Pieśnią chcę sławić Imię Twe

I z dziękczynieniem sławić Cię.

 .

82. Ziemia, którą mi

dajesz, nie jest, fikcją ani bajką

Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa.

Wszystkie, góry na drodze muszą, muszą ustąpić,

bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie.

Ref.

Będę tańczyć przed Twoim tronem

i oddam Tobie chwałę

I nic już nie zamknie m

i ust. (o nie)

Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama

Już nie, nie zatrzyma mnie już.

2. Większy, większy jest we mnie ten,

który mnie umacnia

Żaden Goliat nie może z Nim równać się

Wszystkie, góry na drodze muszą, muszą ustąpić,

bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie.

 

83. Choć jestem mały jak palec,

Choć jestem mały jak mrówka,

Ale proszę Cię Panie:

Wejdź do mego serduszka

 

84. Ty wyzwoliłeś nas Panie,

Z kajdan i z samych siebie,

A Chrystus stając się bratem,

Nauczył nas wołać do Ciebie

Ref.

Abba Ojcze, Abba Ojcze

Abba Ojcze, Abba Ojcze /x2

2.Bo Kościół jak drzewo życia

W wieczności zapuszcza korzenie

Przenika naszą codzienność

I pokazuje nam Ciebie.

3.Bóg hojnym dawcą jest życia.

On wyswobodził nas z śmierci

I przygarniając do siebie

Uczynił swoimi dziećmi.

4.Wszyscy jesteśmy braćmi,

Jesteśmy jedną rodziną.

Tej prawdy nic już nie zaćmi

I teraz jest jej godzina.

 

85. Bądź pozdrowiony gościu nasz

w radosne progi nasze wejdź

my zapalimy zamiast lamp

szczęśliwe ognie naszych serc.

 

86.Jedzie pociąg do nieba

Tam biletów nie trzeba

Tam Pan Jezus dla Ciebie

Przygotował zbawienie.

 

87. Dzielmy się wiarą jak chlebem

1.Chleba tego nie zabraknie,

Rozmnoży się podczas łamania.

Potrzeba tylko rąk naszych

I gotowości dawania

Ref.

Dzielmy się wiarą jak chlebem,

Dajmy świadectwo nadziei.

Bóg ofiarował nam siebie

I my mamy się Nim z ludźmi dzielić

2.Nikt nie zapala lampy,

by potem ją stawiać pod korcem.

Skoro nas Bóg światłem natchną,

Trzeba z tym światłem iść w drogę.

Ref.

Dzielmy się wiarą jak chlebem...

3.Odrzućmy zwątpienia i trwogę

I choć świat się śmieje z proroków,

Musimy świadczyć odważnie,

W służbie ludziom i Bogu.

 

88. Maryjo śliczna pani

matko Boga i ludzi na ziemi ,

tyś świata królową tyś gwiazdą na niebie

ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron ...

Ref.... Maryjo Ave  Maryjo

u Boga nam wybłagaj zdroje łask .

by świat lepszy był by w miłości żył

o Maryjo miej w opiece dzieci swe..

Maryjo śliczna pani świat dziś czuje

na swych ustach gorzkie łzy w sercu ból ,

smutek , żal a w oczach wciąż strach ,

usłysz Pani błaganie pomóż nam ..

Ref.... Maryjo Ave  Maryjo

u Boga nam wybłagaj zdroje łask .

by świat lepszy był by w miłości żył

o Maryjo miej w opiece dzieci swe..

 

89. Jezus, najwyższe Imię,

Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,

Emmanuel, Bóg jest z nami,

Odkupiciel, Słowo żywota.

Święty Bóg, Mesjasz praw

dziwy,

Jedyny Ojca Syn umiłowany.

Zgładził grzech, Baranek na wieki,

królów Król i panów Pan.

 

90. Chcę przestąpić Jego próg

Z dziękczynieniem w sercu mym

I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go,

Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Pan radością mą, Pan radością mą,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest!

Pan radością mą, Pan radością mą,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

 

91. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,

już teraz we mnie Twe królestwo jest.

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,

już teraz we mnie Twe królestwo jest.

 

92. Pan jest mocą swojego ludu.

Pieśnią moją jest Pan.

Moja tarcza i moja moc,

On jest mym Bogiem ,

Nie jestem sam.                

W Nim moja siła

Nie jestem sam.

 

93. Dotknij

Panie moich oczu abym przejrzał

Dotknij Panie moich warg abym przemówił

uwielbieniem

Dotknij Panie mego serca i oczyść je

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie

 

94. Przed obliczem Pana uniżmy się. (2x)

Pan sam wywyższy nas.                  

/Jego jest ziemia i czas,                

Pan sam wywyższy nas./2x                

2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. (2x)

Pan sam wywyższy nas...

3. Z pokorą stań przed Panem swym. (2x)

Pan sam wywyższy nas...

 

95. Przyjdź do nas cicho

jak baranek

bezbronny,

łagodny, biały Panie

I zmiłuj się (2x)

i pokój nam daj

 

96. Jeden jest tylko Pan

Tutaj jest Jego dom

Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie

I razem chwalmy Go

Miejsce to wybrał Pan,

aby wysłuchać nas

Śpiewajmy

wszyscy słudzy Jego domy

Bogu oddajmy cześć

Miejsce to wybrał Pan,

aby wysłuchać nas

Śpiewajmy

wszyscy słudzy Jego domy

Bogu oddajmy cześć

On mieszka z nami tu

By przyjacielem być

Składamy dzięki za miłość i dary

Którymi łączy nas

Miejsce to wybrał Pan,

aby wysłuchać nas

Śpiewajmy

wszyscy słudzy Jego domy

Bogu oddajmy cześć

Miejsce to wybrał Pan,

aby wysłuchać nas

Śpiewajmy

wszyscy słudzy Jego domy

Bogu oddajmy cześć

Miejsce to wybrał Pan,

aby wysłuchać nas

Śpiewajmy

wszyscy słudzy Jego domy

Bogu oddajmy cześć

 

97. Raduje się dusza ma

wielbi Pana swego

Będę Ci śpiewał z całej siły

Sławić Cię będę za Twe dzieła

Będę Ci śpiewał z całej siły

Błogosławić będę Twoje imię

Jest miłosierny Pan zastępów

Moc Jego ramienia nad swym ludem

Pan mój zbawca

Błogosławić będę Twoje imię

Jest miłosierny Pan zastępów

Moc Jego ramienia nad swym ludem

Pan mój Zbawca

 

98.  Gdy się budzę co dzień pytam:

"Dobry Boże jak mam żyć"

Co mam zrobić byś dał bilet

aż do raju bram

Ref.: Jedzie pociąg do nieba

Tam biletów nie trzeba

Tam Pan Jezus dla Ciebie

Przygotował zbawienie

2.Panie Jezu cześć składamy

do Twych stóp kłaniamy się

daj nam siłę i odwagę

rozlej miłość swoją w nas

Ref.: Jedzie pociąg..

3. Matka Boska patrzy z nieba

zatroskana o nasz los

o Mateńko ukochana

przy nas zawsze bądź

Ref.: Jedzie

pociąg..

 

99.Nie boję się gdy ciemno jest

Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2

Dziękuję Ci Tato za wszystko co robisz

że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz

Dziękuję Ci Tato i wiem to na pewno

przez cały dzień czuwasz nade mną

Nie boję się... /x2

Czasem się martwię czegoś

nie umiem

Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz

Śmieję się głośno kiedy żartujesz

bardzo Cię kocham i potrzebuję

Nie boję się... /x2

Nasz Ojciec mieszka w niebie

kocha mnie i Ciebie

On nas kocha, kocha mnie i Ciebie

Nie boję się..

. /x2

Sanki są w zimie, rower jest w lato

Mama to nie jest to samo co Tato

Nie boję się... /x2

 

100.Bo jak śmierć potężna jest Miłość

a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol

żar jej to żar ognia

Płomień Pański

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości

Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

 

101.Taki duży taki mały może Świętym być   

Taki gruby taki chudy może Świętym być 

Taki ja i taki ty może Świętym być     

Taki ja i taki ty może Świętym być     

Święty kocha Boga życia mu nie szkoda  

Kocha Bliźniego jak siebie samego      

Święty kocha Boga życia mu nie szkoda  

Kocha Bliźniego jak siebie samego      

Taki duży taki mały ...

Kto się nawróci ten się nie smuci

Każdy Święty chodzi uśmiechnięty

Tylko nawrócona jest zadowolona

Każda Święta chodzi uśmiechnięta

Taki duży taki mały...

Nic nie potrzebuje zawsze się raduje

bo święta załoga kocha tylko Boga /x2

Taki duży taki mały ...

Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć

są między nami w szkole i

w pracy  /x2

102. Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie,

Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię,

1. Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,

gdy noc się już kończy, a ranek się budzi.

Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża

do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach.

2. Pociesz zrozpaczonych, chleb daj głodującym,

modlących się wysłuchaj, wybacz umierającym.

Spójrz, Cierpienia Sokole, na wszechświat, na ziemię,

na cichy ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie

 

103. Powierz się Matce

1. Jeśli masz chwile smutne w swym życiu

Powierz się Matce.

Kiedy rozpacz rozpiera twe serce

Ofiaruj się jej.

Ref. Matce, która pod krzyżem stała,

Matce, która się z Synem żegnała.

Która uczyć cię będzie pokory,

Cierpienie znieść ci pomoże.

Ona Matka, która pod krzyżem stała,

Matka, która się z synem żegnała

Która uczyć cię będzie pokory,

Cierpienie znieść ci pomoże.

2. Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę,

Powierz się Matce.

Gdy na szlaku zaskoczy cię burza,

ofiaruj się jej.

3. Jeśli zgubisz swą drogę do Boga,

Powierz się Matce.

Gdy w twym sercu znów zagości trwoga,

Ofiaruj się jej.

 

104. Pani ufność nasza

w modlitwy Twej obronie

chroń nas, chroń nas,

Królowo Pokoju.

 

105. Będę śpiewał Tobie mocy moja.

Ty Panie jesteś mą nadzieją.

Tobie ufam i bać się nie będę.

 

106. O Pani moja i Matko moich dni,

Tobie się oddaję dziś.

Daję mój wzrok, daję mój słuch, cały chcę być Twój.

Daję mą myśl i usta me, serce proszę weź.

Ponieważ jestem Twój, opiekuj się i chroń.

W Twoich dłoniach jest

mój los.

Wciąż słyszę ten Matczyny głos i za nim pragnę iść.

Wciąż słyszę ten Matczyny głos i za nim pragnę iść.

Amen/4x

 

107. Przychodzisz Panie

mimo drzwi zamkniętych

Jezu zmartwychwstały ze śladami męki.

Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha,

Panie nasz

i Boże uzdrów nasze życie.

 

108. Nasz Bóg jest potężny w mocy swej.

Króluje nad nami dziś z nieba rządzi w mocy,

miłości mądrości swej.

 

109. Niech oblicze Twe, Panie mój,

zajaśnieje nad sługą Twym

niech przenika mnie Jego blask.

 

110. Więcej miłości,

więcej mocy, więcej Ciebie w życiu mym /2x           

Bo całym sercem swoim –

uwielbiam Ciebie

Bo z całej duszy swojej –

uwielbiam Ciebie

I z całej siły swojej –

uwielbiam Ciebie

Tyś Panem mym jest! Panem moim jest!

 

111. Bili Go trzciną i pluli Mu w twarz

mówili prorokuj, który to uderzył Ciebie z nas.

A On choroby nasze wziął cierpienia nasze

Wziął na krzyż bym ja mógł żyć, byś ty mógł żyć

Czy o tym wiesz.

Ref:

Czy mówił Ci już kiedyś ktoś

że to Twój i mój grzech

Przybił Go, czy o tym wiesz, czy o

tym wiesz.

 

112. Niechaj zstąpi Duch

Twój i odnowi ziemię.

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.

Obmyj mnie i uświęć mnie,

uwielbienia niech popłynie pieśń.

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał

Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.

Jezus -

tylko Jezus Panem jest.

 

113. Chrystus Pan Zbawieniem jest

Jemu chwała, Jemu wieczna cześć.

Chrystus Pan, Zbawieniem jest

Chwałę i cześć oddajmy Mu.

 

114. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa,

Duch Twój Święty niech dotknie nas

 

115. O Jezu w hostii utajony

Serce moje Cię czuje i choć kryją Cię zasłony

Ty wiesz, że Cię miłuję, miłuję.

.

116. Oto są baranki młode,

oto ci, co zawołali alleluja!

Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili,

Alleluja, alleluja!

Na Baranka Pańskich godach,

W szat świątecznych czystej bieli,

Po krwawego morza wodach

Nieśmy Panu pieśń weseli.

W swej miłości wiekuistej

On nas swoją Krwią częstuje,

Nam też Ciało swe przeczyste

Chrystus kapłan ofiaruje.

Na drzwi świętą Krwią skropione

Anioł mściciel z lękiem wziera,

Pędzi morze rozdzielone,

Wrogów w nurtach swych pożera.

Już nam Paschą Tyś, o Chryste,

Wielkanocną też ofiarą,

Tyś Przaśniki nasze czyste

Dla dusz prostych z szczerą wiarą.

O Ofiaro niebios święta,

Ty moc piekła pokonywasz,

Zrywasz ciężkie śmierci pęta,

Wieniec życia nam zdobywasz.

Chrystus piekło pogromiwszy

Swój zwycięski znak roztacza,

Niebo ludziom otworzywszy

Króla mroków w więzy wtłacza.

Byś nam wiecznie, Jezu drogi, Wielkanocną był radością,

Strzeż od grzechu śmierci srogiej odrodzonych Twą miłością.

Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje

I Świętemu też duchowi niech na wieki nie ustaje.

 

117. Chrystus Pan Zbawieniem jest,

Jemu chwała, Jemu wieczna cześć!

Chrystus Pan Zbawieniem jest,

Chwałę i cześć odda

jmy Mu!

1.Jesteś Drogą, prowadź nas,

Czuwaj nad nami w każdy czas.

Drogą Twa pójdziemy dziś,

By w Tobie żyć na wieki.

2.Jesteś Prawdą, rozjaśnij noc.

Słowa Twe, Panie, mają moc.

Prawda Twa uwalnia nas,

By w Tobie żyć na wieki.

3.Jesteś życiem, Źródłem bez dna,

Kto ufa Tobie życie ma.

Życiem swym obdarzasz nas,

By w Tobie żyć na wieki.

 

118. Gdy się budzę co dzień pytam:

„Dobry Boże jak mam żyć

Co mam zrobić byś dał bilet

Aż do raju bram”

Gdy się modle moje myśli

blisko Ciebie Panie są

Bądź mą bramą i ostoją

W trudny życia czas

Ref.

Jedzie pociąg do nieba

Tam biletów nie trzeba

Tam Pan Jezus dla Ciebie

Przygotował zbawienie

2.

Panie Jezu cześć składamy

Do Twych stóp kłaniamy się

Daj nam siłę i odwagę

Rozlej miłość swoją w nas

A ja Tobie wszystko oddam

I dla Ciebie będę żyć

Będę kochać Ciebie wiernie

Już na zawsze z Tobą/ Twoją być.

Ref. Jedzie pociąg do nieba...

3.

Matka Boska patrzy z nieba

Zatroskana o nasz los

O Mateńko ukochana

Przy nas zawsze

bądź

Ref. Jedzie pociąg do nieba / x2

Zak. przygotował zbawienie/ x3

 

119. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

2. Gdyś pod krzyżem

Syna stała, Maryjo!

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

 

120. Dla Ciebie siedzę, dla Ciebie chodzę

Dla Ciebie skaczę na jednej nodze.

Ref. Najlepszą modlitwę na świecie znam

cieszyć się z tego, z tego co mam. -

Czy mam wszystko, czy mi brakuje,

Kiedy się modlę, mówię: „dziękuję!”-

Proszę za mamę, proszę za tatę, żebym nie biła się więcej z

bratem!

 

121. Szukałem Was ...

Szukałem Was, a teraz Wy         

do mnie przychodzicie

 

122. Ukaż mi Panie Swą Twarz    

Daj mi usłyszeć Twój

os,

Bo słodki jest Twój głos

I Twarz pełna wdzięku,

Ukaż  mi Panie Swą Twarz.


126. Gdy adwentowy wieczór nadchodzi

1. Gdy adwentowy wieczór (ranek) nadchodzi posłuchaj

słychać krok,

para wędrowców do nas przychodzi

poprzez zimowy zmrok.

Ref.: Od drzwi, do drzwi stuka, puka i schronienia szuka.

Czy wiesz, kto przyszedł tu,

otwórz, otwórz, otwórz Mu!

2. Święta Panienko, stojąca w progu

w chłodny wieczorny czas,

przychodzisz tu betlejemską drogą

i pytasz: "Przyjmiesz nas?"

3. Proszę, zamieszkaj u mnie od zaraz,

otwieram domu drzwi,

o wszystko pilnie już się postaram,

aby usłużyć Ci.

4. U mnie jest jeszcze biednie i skromnie,

Ty serce moje znasz,

ale przyjdź z

Twoim Dzieciątkiem do mnie,

to przecież Pan jest nasz.

 

127. Anioł Stróż

1. Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było

Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło

Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba

Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba

Ref.: Aniele, Aniele niebieski posłańcu

Przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu

Aniele, Aniele wysłanniku Boga

Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga

2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby,

Pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby,

Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba,

Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba

Ref.: Aniele, Aniele...

3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były,

Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły,

Pan

ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła,

Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła

Ref.: Aniele, Aniele...

 

128. Czekam na Ciebie

Czekam na Ciebie, dobry Boże,

przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się,

niechaj mi łaska Twa pomoże,

chcę czystym sercem przyjąć Cię.

Ref.

Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże,

przyjdź i nie spóźniaj się.

Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją,

przyjdź i nie spóźniaj się.

2. Wśród licznych trosk i niepokojów,

kiedy już sił nie starcza nam,

karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

Ref.

Przyjdź do nas Panie, nasz dobry Boże,

przyjdź i nie spóźniaj się.

Przyjdź do nas Panie, przyjdź z łaską swoją,

przyjdź i nie spóźniaj się.

 

129. Weź do ręki swą gitarę

1. Weź do ręki

swą gitarę

Wydaj z siebie dźwięków parę

Proste chwyty, proste słowa

Proste Bogu się podoba

To na cześć i chwałę nieba

Anioł jako żywy śpiewa

Ref.: Hej, la la la, hej, la la la

To dla Ciebie dobry Boże

Pioseneczka ta

2. Jedni grają dla oklasków

I dla innych ziemi blasków

My na chwałę nieba gramy

I najwięcej z tego mamy

To na cześć i chwałę nieba

Anioł jako żywy śpiewa

3. Dałeś nam się cieszyć Boże

Z tobą smutno być nie może

Powiedz jak dziękować mamy

Tobie gramy i śpiewamy

To na cześć i chwałę nieba

Anioł jako żywy śpiewa

 

130. Maleńka miłość

Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych

dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.

Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło

a razem z Nim Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi

Maleńka Miłość przy Matce świętej

Dziś cała ziemia i niebo lśni

Dla tej Miłości Maleńkiej

Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić

i czystą łzą spróbujmy serce zbawić.

Już nadszedł czas, już Dziecię się zbudziło

a razem z nim Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość zbawi świat

Maleńką Miłość chrońmy z lękiem

Dziś ziemia drży i niebo drży

Od tej Miłości Maleńkiej.

 

131. Gore gwiazda Jezusowi

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku

Józef z Marią asystują przy boku, przy boku

Ref.: Hejże

ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina

W Betlejem, w Betlejem

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie

Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie

Ref.: Hejże ino dyna, dyna, ...

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli

W koło szopę o północy oblegli , oblegli

Ref.: Hejże ino dyna, dyna, ...

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy , te dziwy

Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi

Ref.: Hejże in

o dyna, dyna, ...

Anioł Pański kuranciki, wycina, wycina

Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna

Ref.: Hejże ino dyna, dyna, ...

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła

Stąd wesele i pociecha zstąpiła, zstąpiła

Ref.: Hejże ino dyna, dyna, ...

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku

Józef z Marią asystują przy boku, przy boku

Ref.: Hejże ino dyna, dyna, ...

 

132. Oto idzie mój Bóg

Oto idzie mój Bóg

Oto idzie mój Król

Oto Zbawiciel mój

A imię Jego Jezus.

Tęsknię za Tobą Panie

Wiem, że przyjdziesz niebawem

Z głębi serca dziś wołam:

"Marana tha". x2

 

133. Świętemu Bogu oddaj cześć,

dziękczynną z serca śpiewaj pieśń.

Jezusa Syna swego Bóg darował nam.

W Nim słaby mocnym staje się,

biedny niechaj wyzna, że

bogatym jest,

gdyż wszystko dał nam Bóg.

 

134. Zanurz mnie Panie

w zdrojach Miłosierdzia

Niech Krew i Woda obmyją duszę mą.

Niech miłość Twa przemieni me serce

O, Jezu okaż miłosierdzie Swe.  (2x)

 

135. Panie Boże dla Ciebie śpiewam

I klaszcze w moje tłuste łapki.

Panie Boże p

osłuchaj jak śpiewam

I zobacz jaki jestem gładki.

Chcę Ci dziękować Boże drogi

Za obie moje zdrowe nogi

I za piegi, za buzie pyzatą,

Za to że jesteś moim Tatą

 

136. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Ref.:

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,

blaskiem jaśnieje noc

Nie umrę, nie lecz będę żył,

Pan okazał swą moc

Krzyż to jest brama Pana,

jeśli chcesz przez nią wejdź

Zbliżmy się do ołtarza,

Bogu oddajmy cześć

1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska

Z grobu powstał dziś Pan, a noc

jest pełna blasku

Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić

Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom

Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto

Już nie będę się bał –

cóż może zrobić mi śmierć?

Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym

Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym

Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona

Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona

 

137. Uwielbiam Imię Twoje Panie,

Wywyższam Cię i daję Ci hołd

W przedsionku chwały Twej staję,

Z radością śpiewam Ci pieśń.

Ref.: O Panie Jezu chcę wyznać, że

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie

Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił

Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył.

 

138. Twe miłosierdzie

niech spływa, niech spływa

Tak jak wiosenny, ciepły deszcz.

Twe miłosierdzie niech spływa, niech spływa

Na mnie I NA CIEBIE TEŻ

Hej, ho, przyjmę Twoją łaskę,

Hej, ho, miłosierdzie Twe,

Hej, ho, chcę przed Tobą tańczyć dziś.

 

139. Ty tylko mnie poprowadź

1. Gdy drogi pomyli los zły

I oczy mgłą zasnuje,

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

A kiedy gniew świat ci zasłoni

I zazdrość jak chwast zakiełkuje

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się

Ref.

Ty tylko

mnie poprowadź,

Tobie powierzam mą drogę.

Ty tylko mnie poprowadź,

Panie mój.

2. Poprowadź jak innych prowadzisz

Przez drogi najprostsze z możliwych

I pokaż mi jedną, tę jedną z nich

A kiedy już głos Twój usłyszę

I karmić się będę nim co dzień

Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się

Ref. Ty tylko mnie poprowadź...

 

140. Jednego mamy Ojca i jedną Matkę

jedno niebo czeka nas

wszyscy jesteśmy, jedną rodziną

Jezus zamieszkał pośród nas

 

141. Gdy Boży Duch

Gdy Boży Duch

wypełnia mnie,

jak Dawid śpiewać chcę. /bis.

Ref: Jak Dawid, jak Dawid,

jak Dawid śpiewać chcę. /bis 

2. Gdy Boży Duch wypełnia mnie,

jak Dawid klaskać chcę... 

3. Gdy Boży Duch wypełnia mnie,

jak Dawid wielbić chcę...

4. Gdy Boży Duch wypełnia mnie,

jak Dawid skakać chcę...

142. Przybądź Duchu Święty

1.Przybądź Duchu Święty,

spuść z niebiosów wzięty

światła Twego strumień

2.Przyjdź Ojcze ubogich

Dawco darów mnogich

Przyjdź światłości sumień.

 

143. Duchu Miłości

wylew

aj się na nas

z przebitego serca Jezusa, Jezusa

 

144. Jesteś życiem mym,

więc każdy ruch robię w

Tobie Jezu,

Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.. (przeponą)

Jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam w Tobie Jezu,

Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.. (ustami)

Ref.:

Fale Twojej łaski Panie,

gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę je,

Twa miłość mnie uwiodła,

Jezu jakże to możliwe jest.

Na, na, na, na, na, na, na

 

145. Gdyby wiara twa

była wielka jak gorczycy ziarno

(ziarenko)

te słowa mówi ci Pan! /2x

I z taką wiarą rzekłbyś do góry:

Przesuń się! Przesuń się! /2x

Ref.:

A góra posłusznie przesunie się, przesunie się, przesunie się!

W Imię Jezusa przesunie się, przesunie się, przesunie się! /2x

2. Spływa, spływa, Duch Święty spływa /2x

Ref.:

Duch święty swą mocą dotyka mnie, dotyka mnie, dotyka mnie

Od czubka głowy po stopy me, po stopy me, po stopy me. /2x

 

146. Klaszczmy w dłonie!

/4x

Tak, tak, tak, tak ja potrzebuję Ciebie!

Tak, tak, tak, tak będziemy tańczyć w niebie /x2

Prawa nóżka, lewa

nóżka prosto z serca buźka!

Prawa noga lewa noga prosto z serca do Boga! /2x

 

147. O Pani moja i Matko moich dni,

Tobie się oddaję dziś.

Daję mój wzrok, daję mój słuch

cały chcę być Twój.

Daję mą myśl i usta me,

serce proszę weź

Ponieważ jestem Twój

opie

kuj się i chroń

W Twoich dłoniach jest mój los.

Wciąż słyszę ten Matczyny głos

i za nim pragnę iść. Amen /4x

 

148. Stoję dziś,

moje ręce, serce tak wyciągam

W podziwie dla Tego, który wszystko dał!     

Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,

Ja chcę być jak Ty!

 

149. Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności,

dałeś mi wzrok, abym mógł

widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości,

którym roztapiasz mój strach

Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,

jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.

dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,

ponad wszystko cenny dla mnie jest. x2

2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki,

jaśnieje w Niebie Twój Tron

zszedłeś na Ziemię, by stać się Człowiekiem,

by rajem stał się mój dom

Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać

chwałę,

jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.

dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,

ponad wszystko cenny dla mnie jest. x2

3. I niczym nie odpłacę się

za miłość Twą i za Twój Krzyż! x3

Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,

jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.

dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,

ponad wszystko cenny dla mnie jest. x4

 

150. W Tobie wszystko mam

w Tobie wszystko mam

w Tobie

w Tobie Jezu

Ref.: W obecności Twej potrzebuję Cię

szukam twarzy Twej

ja uwielbiam Cię

drogi Jezu

w obecności Twej pragnę ukryć się

szukam twarzy Twej

Ciebie tylko chcę

drogi Jezu

2. W Tobie pokój mam

3. W Tobie radość mam

 

151. Oto idę, idę Panie,

usłyszałem głos Twój w ciemną noc.

Usłyszałem Twe wezwanie,

pójdę wszędzie, tylko daj mi moc!

 

152. Schowaj mnie pod skrzydła Swe,

Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.

Ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie

Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie

Panie Królem Tyś spienionych wód

Ja ufam Ci -

Ty jesteś Bóg.

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych

Dusza ma w Tobie będzie trwać.

 

153. Z głębokości mórz aż po szczyty gór

stworzenie objawia majestat Twój

od kolorów jesieni po wiosenny nów

wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów

ogłaszając

Ref.: Niepojęty Niezmierzony

gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz

wspaniałym Bogiem Tyś jest

Wszechmogący, nieskończony

w zachwycie klękamy przed Tobą by wyznać to że

wspaniałym Bogiem Tyś jest

2. Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz

kto maluje kolory polarnych zórz

słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc

orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc

tylko Ty

Ref.: Niepojęty niezmierzony

gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz

wspaniałym Bogiem Tyś jest

Zawsze dobry miłujący

znasz me serce i mimo to wciąż kochasz mnie

wspaniałym Bogiem Tyś jest

 

154. W Tobie jest światło,

każdy mrok rozjaśni.

W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża.                          

Ufam Tobie miłosierny, Jezu wybaw nas.

 

155. Otwórz me oczy o Panie,

otwórz me oczy i serce            

Chcę widzieć Ciebie /2x                                                                 

Ref: Wywyższonego widzieć chcę                                                  

Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały                                   

Wylej Swą miłość i moc                                                                 

Gdy śpiewam, święty /3x                                                                

chcę widzieć Ciebie.

 

156. Chrystus Pan Boży Syn,

Zbawca nasz

zgodził się

Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,

ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że

Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.

Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!

Wywyższony bądź, Boży Baranku!

Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!

 

157. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń

Chwała Barankowi /2x

Alleluja /3x     Chwała i cześć.

 

158. Pewnej nocy łzy z oczu mych       

otarł dłonią swą Jezus            

i powiedział mi: „Nie martw

się,      

Jam przy boku jest twym.”              

Potem spojrzał na grzeszny świat

pogrążony w ciemności,

i zwracając się do mnie,

pełen smutku tak rzekł:

Ref.: „Powiedz ludziom, że kocham ich, 

że się o nich wciąż troszczę,        

jeśli zeszli już

z moich dróg,         

powiedz, że szukam ich."(2x)           

2. Gdy na wzgórzu Golgoty

Życie za nich oddałem

To umarłem za wszystkich

Aby każdy mógł żyć

Nie zapomnę tej chwili

Gdy mnie spotkał mój Jezus

Wtedy byłem jak ślepy

On przywrócił mi wzrok

Ref. Powiedz ludziom...

 

159. Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie

cała ziemia śpiewa, śpiewa

Wielka radość na Syjonie Król zstępuje z nieba, z nieba x2

Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień x2

Zobaczy to (zobaczy to) każdy z nas

Nadejdzie dzień, nadejdzie

dzień x2

Uwielbi Go (uwielbi go) cały świat!

160. Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze

Panie nasz, Boże nasz.

Tyś jak wiatr w swej naturze

Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.

Światłem swym oświetlasz drogę

Która prosto wiedzie nas.

Tam gdzie źródło Twej miłości

Gdzie radośnie płynie czas.

Ref.

Łandarej

-

łandaoooo,

łandarej

-

Łandao

 

161. Przyjaciela mam co pociesza mnie

Gdy o Jego ramię oprę się

W Nim nadzieję mam uleciał strach

On najbliżej jest zawsze troszczy się

Królów Król z Nami Bóg

Królów Król z Nami Bóg

Jezus x4

 

162. Ref: Kiedyś wino i chleb

Teraz Ciało i Krew      

Możesz wierzyć lub nie  

To naprawdę dzieje się

Ciągle czekasz na cud   

Niespokojny twój duch

A ja przypomnę, że

W ciszy i przy blasku świec

Cud największy dzieje się  

Wypatrujesz co

dnia

Czekasz na jakiś znak

A ja przypomnę, że

W ciszy i przy blasku świec

Cud największy dzieje się

 

163. Ona najpiękniejsza z Gwiazd

w dzień i w nocy nas prowadzi Swoją ręką

Ona, dając Boga nam,

ziemię połączyła z niebem,

chce przygarnąć nas do siebie

-

kocha nas

Ref.: Siedem barw, siedem darów w siódmym niebie

W Twoich czułych dłoniach, dłoni moich los

bo nic bez nas Maryjo, nic bez Ciebie

W Twoim czułym sercu, serca mego głos

2. Matko Najpełniejsza łask,

pozdrowiona bądź ja dziś przed Tobą klękam

Matko wspieraj w trudny czas

Bądź nadzieją, bądź miłością

chcemy schronić się z ufnością pod Twój płaszcz

 

 

 

Parafia NMP Nieustającej Pomocy

                     Biskupice Wlkp.

Odwiedziło nas


0

Śpiewnik SCHOLA

O PARAFII

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT 

ADRES

MENU

62-007 Biskupice WLKP

ul.Dworcowa 34

       509 789 816

parafiabiskupiceuzarzewo@gmail.com

 

                        NR KONTA

89 9044 0001 0040 0400 1645 0001